Konferencja - 17.09.2019

17 września 2019 roku w Warszawie odbędzie się konferencja dla uczestników Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się z województwa mazowieckiego.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać wykładu o potrzebie wewnętrznych rozmów o nauczaniu w szkole, a następnie wziąć udział w jednym z trzech warsztatów:

1. Jak wpłynąć na motywację?

2. Jak pozyskiwać informację od uczniów o ich uczeniu się?

3. Wyzwanie – wprowadzamy OK zeszyt

W drugiej połowie dnia  w  programie przewidziane są również prace  w gniazdach oraz udział w praktycznych warsztatach. Do wyboru będą następująca tematy:

  • ścieżka dydaktyczna – prace domowe
  • ścieżka społeczna – samorząd uczniowski
  • ścieżka wychowawcza – ABC wychowawcy

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Holiday Park, ul. Heroldów 1B.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”