27 Lutego 2020

Zapraszamy do zapoznania się z filmami, prezentującymi dobrą praktykę w zakresie kształtowania wybranych kompetencji kluczowych.

27 Lutego 2020

Cykl webinariów o kształceniu kompetencji kluczowych

27 Lutego 2020

Przewodniki prezentujące sposoby doskonalenia kompetencji kluczowych

15 Lutego 2019

Nagranie z webinarium Jak wprowadzać ocenianie kształtujące do szkoły?.

05 Września 2018

Spacer edukacyjny może być narzędziem diagnozy obszarów zmiany w szkole.

Strony