O Programie

Program Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS) był bezpłatnymi trzysemestralnymi studiami podyplomowymi dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli oraz ognisk pracy pozaszkolnej, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic z województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Studia współfinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w programie PO WER w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Część dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz przygotowanie trenerów i kadry nauczającej była prowadzona w ramach programu Szkoła Ucząca Się przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,

Akademia Liderów Oświaty prowadzona była przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, jedną z największych instytucji edukacyjnych w Polsce, która od ponad 20 lat konsekwentnie pracuje z dyrekcjami szkół, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole, prowadząc m.in. program Szkoła Ucząca Się, w ramach którego poprzez profesjonalizację pracy szkół i nauczycieli w ponad 3 tysiącach szkół wprowadzono zmianę podnoszącą efektywność nauczania i uczenia się.

Do przygotowania programu Akademii Liderów Oświaty wykorzystano ponad 10-letnie doświadczenia w realizacji Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, prowadzonych we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Collegium Civitas, które wykształciły 400 dyrektorów i pomogły im wdrożyć działania, dzięki którym szkoła staje się organizacją uczącą się, kontrolującą jakość kształcenia i poszukującą innowacyjnych metod i skutecznych sposobów współpracy.

Partnerzy CEO: