Cele i założenia

Założeniem ALO SUS było zapewnienie kadrze kierowniczej oświaty (dyrektorom, wicedyrektorom, przewodniczącym zespołów przedmiotowych i kierownikom świetlic) możliwości rozwoju, skoncentrowaniu ich pracy na efektywnym nauczaniu, w tym efektywnym kształceniem kompetencji kluczowych.

Zajęcia podczas studiów podyplomowych zostały sprofilowane dla czterech grup uczestników adekwatnie do funkcji sprawowanej przez nich w szkole. Umożliwiło to dostosowanie treści spotkań do specyficznych potrzeb słuchaczy, jak i pozwoliło na szerokie wykorzystanie wymiany doświadczeń. Studia maksymalnie wykorzystały już posiadaną przez uczestników wiedzę i umiejętności oraz pomogły w rozwiązywaniu praktycznych problemów występujących w pracy każdej szkoły.

Studia były zorganizowane w taki sposób, aby ułatwić słuchaczom pogodzenie nauki z pracą zawodową. Znacznie ograniczona została liczba dni zajęć stacjonarnych. Część zajęć odbywała się w formie kursu internetowego, co zapewniło dużą swobodę wyboru czasu studiowania. Część godzin zajęć rozliczono w ramach rzeczywistej praktyki zawodowej słuchaczy, już pełniących odpowiedzialne funkcje w szkole/przedszkolu.

Zajęcia prowadzone były przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską i akademicką, w tym praktyków – aktywnych i byłych dyrektorów szkół, znających specyfikę i perspektywę pracy w placówkach oświatowych.

Każdy uczestnik Akademii Liderów Oświaty miał szansę zdobyć świadectwo ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe z dużym doświadczeniem w kształceniu kadry kierowniczej: Collegium Civitas i Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.