Korzyści

Program studiów podyplomowych ALO SUS został sprofilowany dla grup uczestników według funkcji sprawowanej w szkole/przedszkolu/ognisku pracy pozaszkolnej:

Dyrektorów i wicedyrektorów,

Kierowników świetlic,

Nauczycieli - kierowników zespołów przedmiotowych.

 

Kryterium podziału na grupy była funkcja pełniona w placówce i nauczany przedmiot. Osobno pracowali kierownicy świetlic oraz dyrekcje przedszkoli. Przewodniczący zespołów przedmiotowych byli formowani w grupy nauczycieli uczących przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedszkoli oraz ognisk rozwijali swoje kompetencje przywódcze poprzez:

 • uzyskanie wsparcia w zakresie rozwiązywania konkretnych trudności, jakie napotykasz w swojej szkole/przedszkolu,
 • wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc ze strony innych dyrektorów,
 • indywidualne doradztwo, ukierunkowane na Twoje konkretne potrzeby,
 • zaplanowanie procesu wspomagania i wprowadzenie jakościowych zmian w pracy placówki, podnoszących skuteczność kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. 

Nauczyciele - kierownicy zespołów przedmiotowych:

 • dowiedzieli się, jak efektywnie rozwijać w szkole kompetencje kluczowe uczniów,
 • uzyskali wsparcie od nauczycieli uczących podobnych przedmiotów (humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) w rozwiązywaniu konkretnych trudności,
 • otrzymali indywidualne doradztwo, ukierunkowane na konkretne potrzeby.

Kierownicy świetlic:

 • zapoznali się z metodami organizowania zajęć edukacyjnych w świetlicach, kształtujących kompetencje kluczowe uczniów,
 • uzyskali wsparcie i wymienili się doświadczeniami z innymi kierownikami świetlic w zakresie rozwiązywania konkretnych trudności,
 • otrzymali indywidualne doradztwo, ukierunkowane na swoje konkretne potrzeby w pracy kierownika świetlicy,
 • dowiedzieli się, jak zorganizować pracę nauczycieli w prowadzeniu świetlicowych zajęć edukacyjnych,
 • odnaleźli inspirację do dalszej pracy i samorozwoju liderskiego.