Korzyści

Program studiów podyplomowych ALO SUS został sprofilowany dla grup uczestników według funkcji sprawowanej w szkole/przedszkolu/ognisku pracy pozaszkolnej:

Dyrektorów i wicedyrektorów,

Kierowników świetlic,

Nauczycieli - kierowników zespołów przedmiotowych.

 

Kryterium podziału na grupy będzie funkcja pełniona w placówce i nauczany przedmiot. Osobno pracować będą kierownicy świetlic oraz dyrekcje przedszkoli. Przewodniczący zespołów przedmiotowych będą formowani w grupy nauczycieli uczących przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedszkoli oraz ognisk rozwiną swoje kompetencje przywódcze poprzez:

 • uzyskanie wsparcia w zakresie rozwiązywania konkretnych trudności, jakie napotykasz w swojej szkole/przedszkolu,
 • wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc ze strony innych dyrektorów,
 • indywidualne doradztwo, ukierunkowane na Twoje konkretne potrzeby,
 • zaplanowanie procesu wspomagania i wprowadzenie jakościowych zmian w pracy placówki, podnoszących skuteczność kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. 

Nauczyciele - kierownicy zespołów przedmiotowych:

 • dowiedzą się, jak efektywnie rozwijać w szkole kompetencje kluczowe uczniów,
 • uzyskają wsparcie od nauczycieli uczących podobnych przedmiotów (humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) w rozwiązywaniu konkretnych trudności,
 • otrzymają indywidualne doradztwo, ukierunkowane na konkretne potrzeby.

Kierownicy świetlic:

 • zapoznają się z metodami organizowania zajęć edukacyjnych w świetlicach, kształtujących kompetencje kluczowe uczniów,
 • uzyskają wsparcie i wymienią się doświadczenia z innymi kierownikami świetlic w zakresie rozwiązywania konkretnych trudności,
 • otrzymają indywidualne doradztwo, ukierunkowane na swoje konkretne potrzeby w pracy kierownika świetlicy,
 • dowiedzą się, jak zorganizować pracę nauczycieli w prowadzeniu świetlicowych zajęć edukacyjnych,
 • odnajdą inspirację do dalszej pracy i samorozwoju liderskiego.

Zgłoś się - woj. mazowieckie     Zgłoś się - woj. świętokrzyskie