Program studiów podyplomowych

Program oferował przyjazną i skoncentrowaną na praktyce formę zaliczenia studiów.

Studia objęły 6 przedmiotów:

  1. Przywództwo w edukacji – motywacje, postawy, role i realia szkolne
  2. Podstawowe kompetencje przywódcze i plan ich rozwoju
  3. Kompetencje kluczowe wyznacznikiem celów edukacyjnych współczesnej szkoły
  4. Zarządzanie procesem rozwoju kompetencji kluczowych w szkole
  5. Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych
  6. Wprowadzanie zmiany.

Program ALO SUS oparty był o „Ramowy program szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów” opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Akademia Liderów Oświaty wykorzystuje doświadczenie CEO oraz bazuje na wieloletniej praktyce dydaktycznej Collegium Civitas i Akademii Pedagogiki Specjalnej w kształceniu akademickim przywódców edukacyjnych.

Jak były prowadzone zajęcia?

  • zindywidualizowane podejście do słuchacza
  • angażujące i interaktywne metody warsztatowe
  • odwołanie się do praktyki – praca na studiach przypadku i konkretnych doświadczeniach uczestników
  • dostęp do bezpłatnych materiałów warsztatowych i bezpłatnego kursu internetowego.