Kontakt

Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się

ul. Noakowskiego 10 lok. 1

00-666 Warszawa

tel. +48 (22) 875 85 97 wew. 108, 109, 110

alosus@ceo.org.pl

www.alosus.ceo.org.pl