Przewodniki

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikami, prezentującymi dobrą praktykę w zakresie kształtowania wybranych kompetencji kluczowych. Materiały skierowane są do dyrektorów/dyrektorek, wicedyrektorów/wicedyrektorek szkół i przedszkoli, kierowników/kierowniczek świetlic oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli i nauczycielek.

1. Katarzyna Sołtan-Młodożeniec

Metoda projektu edukacyjnego - Przewodnik dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz kierowników świetlic z placówek edukacyjnych województwa mazowieckiego 

​2. Izabela Jaskółka-Turek

Narzędziownik wychowawcy klasy

3. Laura Piotrowska

Od kompetencji kluczowych do kluczowych procedur - Kilka pomysłów na dyskusję w radach pedagogicznych o kompetencjach kluczowych i kilka procedur mających kluczowe znaczenie dla uczącej się szkoły lub uczącego się przedszkola

4. Magalena Szeniawska

Rola świetlicy szkolnej w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów

5. Michał Tragarz

Samorząd uczniowski - Przewodnik dla dyrektorów

6. Janina Stojak

Kompetencje kluczowe w nauczaniu przedmiotowym - Przewodnik dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz dla nauczycieli

7. Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej - M. in. uczenia się, społeczno-obywatelskich oraz inicjatywności i przedsiębiorczości

8. Małgorzata Leszko

Wolontariat