Konferencja „Wymiana dobrych praktyk” 7–8.11.2019

Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się dobiega końca. Z tej okazji zaplanowano cykl konferencji, których celem była wymiana dobrych praktyk między uczestnikami projektu. Ostatnie wydarzenie miało miejsce 7 i 8 listopada 2019 r. W hotelu Holiday Park spotkało się prawie 200 osób zaangażowanych w ideę szkoły uczącej się. Podczas tych dwóch dni odbyły się dziesiątki warsztatów, których tematyka została dobrana zgodnie z aktualnymi wyzwaniami, z jakimi mierzą się dziś rady pedagogiczne i dyrekcje szkół. Pierwszy dzień konferencji zainaugurował wykład prof. Blikle nt. turkusowego zarządzania, co miało inspirować do wdrażania zmian przede wszystkim kadrę kierowniczą w sektorze edukacji. Pozostałe zajęcia koncentrowały się wokół takich tematów jak:

- Informacja zwrotna. Jak rozwijać postawy nastawione na zmianę i uczenie się?

- Aktywna rada pedagogiczna. Jak rozpocząć uczenie się rady pedagogicznej?

- Jak diagnozować sytuację szkolną? Mini- badania w ręku dyrektora.

- Myślenie związane jest z mówieniem. Jak pracować w klasie,  aby wszyscy uczniowie zabierali głos  na lekcji?

- Zespół klasowy. Jak z przypadkowej grupy osób stworzyć zespół uczących się uczniów?

Warsztaty były uzupełnione wymianą wiedzy i doświadczenia uczestników w danym temacie oraz praktycznymi wskazówkami.

Ciekawym elementem programu było także wieczorne spotkanie z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym zainspirowane przez założyciela CEO Jacka Strzemiecznego. W panelu dyskusyjnym wzięli uczniowie i uczennice, którzy ze swojej perspektywy opowiadali o angażowaniu się w ruchy społeczne przez młodych ludzi, o tym, jak ważne jest rozmawianie w szkołach o zmianie klimatu i jak to robić, by dotrzeć z tym ważnym przekazem do jak najszerszego grona.

W drugim dniu konferencji rozmawialiśmy w panelu dyrektorskim o współczesnych wyzwaniach w szkole, z dyrektorami: Wiesławą Dziklińską, Andrzejem Wyrozembskim i Sławomirem Drelichem. Odbyły się także warsztaty prowadzone przez ekspertów Centrum Edukacji Obywatelskiej:

- Szkoła a media. Rola szkoły w rozwijaniu krytycznego odbioru mediów (Katarzyna Grubek)

- Szkoła a demokracja. Rozwijanie postaw obywatelskich (Michał Tragarz)

- Szkoła i rodzice (Marta Wiatr, Danuta Uryga)

- Szkoła a społeczność lokalna. Szkoła jako laboratorium wolontariatu (Sylwia Żmijewska Kwiręg).

Ostatnim elementem dwudniowej konferencji były spotkania w ścieżkach tematycznych: Dobre nauczanie i rozwój dydaktyki; wychowanie; szkoła jako społeczność i szkoła w społeczności. Dzięki takiemu doborowi tematów, paneli i ścieżek, zapewniono uczestnikom możliwość udziału w tych zajęciach, które pomogły im znaleźć inspirację do działania lub odpowiedzi na najbardziej aktualne problemy i wyzwania w swojej szkole lub klasie.

Konferencja „Wymiana dobrych praktyk” była ostatnim stacjonarnym wydarzeniem w projekcie.