Nie taki diabeł straszny, czyli o kształceniu kompetencji kluczowych u uczniów - webinarium, 24.10.2019

 

Drodzy, Drogie,

zapraszamy serdecznie na cykl webinariów, na których poruszymy następujące tematy: samorząd uczniowski, świetlice, rady pedagogiczne, rozmowy z uczniami i rodzicami, prace domowe, edukacja wczesnoszkolna, projekty uczniowskie oraz wolontariat. 

A już w najbliższy czwartek, 24.10.2019 o godz. 18.00 odbędzie się webinarium:

Nie taki diabeł straszny, czyli o kształceniu kompetencji kluczowych u uczniów

Webinarium będzie dotyczyło kształcenia kompetencji kluczowych w pracy z uczniami. Uczestnicy rozważą, czy kształcenie kompetencji kluczowych jest  rzeczywistą potrzebą, czy trudnymi do urzeczywistnienia zapisami w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zastanowią się: czy, dla kogo i dlaczego kompetencje kluczowe są ważne, opowiedzą o własnych interpretacjach zagadnienia i przede wszystkim, o własnych doświadczeniach z nimi w pracy w klasie. 

Rozmowę poprowadzi Janina Stojak - politolożka, nauczycielka  wiedzy o społeczeństwie i historii na różnych poziomach edukacyjnych. W trakcie pracy nauczycielskiej związała się z Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizując wiele projektów z młodzieżą, ale również jako trenerka prowadząca szkolenia dla nauczycieli.  Jest orędowniczą oceniania bez stopni, czyli oceniania kształtującego. 

W rozmowie wezmą udział:

Katarzyna Młodożeniec - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. 30 lat stażu. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Teresy w Podkowie Leśnej. Trenerka CEO od 12 lat.

Agnieszka Karlak - nauczycielka języka polskiego, wiedzy o kulturze i kompetencji społecznych w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku,  lektorka języka polskiego dla obcokrajowców; opiekunka i najwierniejsza fanka prowadzonego od 18 lat koła teatralnego, od wiely lat związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Strona do transmisji: http://event.webcaster.pl/live/ceo/

 

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU TRANSMISJI
1. Podłączenie do sieci internetowej w dowolnej technologii
2. Dostęp do Internetu o przepustowości minimum 1Mbit/s. Można to sprawdzić na stronie www.speedtest.net
3. Nowoczesna przeglądarka internetowa np.: Chrome for Android 34+, Chrome for Desktop 34+, Firefox for Android 41+, Firefox for Desktop 42+, IE11+ for Windows 8.1+, Edge for Windows 10+ lub nowsze z włączoną  obsługą JavaScript
4. Przeglądarka Internetowa obsługująca MSE „Media Source Extensions” z obsługą  „video/MP4”
5. Sterowniki graficzne zaktualizowane do najnowszej wersji
6. Brak blokady plików z rozszerzeniami „.m3u8” i „.ts” na firewallu
7. W sieci firmowej: serwery „cache proxy” poprawnie obsługujące nagłówki http "Expires"
8. Głośniki lub słuchawki
 

Infolinia pomocy technicznej:
Tel.: 537-650-444 lub  pomoc@tvip.pl

 

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”