Nowe grupy dla dyrektorów techników, szkół branżowych oraz szkół specjalnych

Jeśli jesteś dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły branżowej, technikum albo szkoły specjalnej dołącz do grup, w których spotkasz uczestników z podobnych placówek!

W grupie dyrektorów kierujących podobnymi szkołami dowiesz się jak wygląda praca innych szkół, podzielisz się swoimi praktykami i wymienisz doświadczenia i otrzymasz koleżeńskie wsparcie.

Jeśli jesteś dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły specjalnej w formularzu zgłoszeniowym wybierz grupę:

E9 23-25.03 25-27.05 14-16.09 Warszawa

Jeśli jesteś dyrektorem lub wicedyrektorem technikum lub szkoły branżowej w formularzu zgłoszeniowym wybierz grupę:

F3 23-25.03 25-27.05 14-16.09 Warszawa