Nowy rok szkolny w ALO SUS

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom studiów Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się składamy najlepsze życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego!