Pierwsze opinie uczestników o ALO SUS

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem opinii uczestników o pierwszych zjazdach Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się, wyrażonych w ankiecie wypełnianej na zakończenie pierwszego zjazdu. Bardzo ciszą nas dobre oceny i dziękujemy za wszystkie miłe komentarze!

Dotychczasowi uczestnicy i zjazdów studiów podyplomowych*

Woj. mazowieckie – około 400 osób

Woj. świętokrzyskie – około 100 osób

* dane z uwzględnieniem wszystkich grup: dyrektorów, liderów zespołów przedmiotowych i kierowników świetlic

 

W jakim stopniu, w opinii uczestników, zakończony warsztat zrealizował kryteria sukcesu*:

 

W JAKIM STOPNIU, DZIĘKI SZKOLENIU UDAŁO SIĘ:

Średnia ocen

(skala 0-5)

1

Przypomnieć sobie wartości i idee, które przyświecały w chwili rozpoczynania pracy w szkole jako nauczyciel oraz gdy podejmowania pracy jako dyrektor?

4,59

2

Wskazywać we własnej szkole przykłady wartościowego uczenia się uczniów?

4,54

3

Poddać refleksji obecny sposób pełnienia funkcji dyrektora szkoły (organizowania własnej pracy) i realizowanego przywództwa edukacyjnego?

4,76

4

Zauważać własne nowe działania prowadzące do wzmocnienia wartościowego uczenia się uczniów?

4,55

5

Rozpoznać w swojej szkole, pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz w gronie pedagogicznym, relacje pozytywnie wpływające na jakość nauczania?

4,60

6

Poznać pojęcia i język strategii oceniania kształtującego?

4,43

7

Poznać nowe i możliwe do wykorzystania przykłady organizacji pracy dyrektora i pracy rady pedagogicznej, pozytywnie wpływające na jakość nauczania?

4,68

8

Wybrać formę usprawnienia własnego zarządzania lub niewielką zmianę organizacyjną, którą planują przeprowadzić w szkole przed kolejnym zjazdem szkoleniowym?

4,64

9

Wzmocnić poczucie satysfakcji dzięki zauważeniu możliwości wprowadzenia w swojej pracy pozytywnych zmian, w tym delegowania na współpracowników części swoich obowiązków?

4,65

10

Wzmocnić poczucie satysfakcji dzięki rozpoznaniu możliwości wpływania na wartościowe uczenie się i prowadzące do niego nauczanie w szkole?

4,56

* Wyniki częściowe: grupy dyrektorów, których wyniki zostały już wprowadzone do formularzy

 

Wybrane uwagi dotyczące programu i sposobu prowadzenia warsztatu:

 

Wspaniale prowadzone zajęcia - koordynowanie i zachęcanie grupy do działania, wyciągania wniosków. Cały czas podtrzymywanie zainteresowania i uwagi dyrektorów.  (Dyrektor przedszkola, woj. świętokrzyskie)

Zajęcia prowadzone w sposób, który pozwolił mi jak najbardziej "otworzyć oczy" i zrewidować swój styl pracy jako dyrektora szkoła. SUPER.  (Dyrektor, woj. świętokrzyskie)

Cieszę się, że tu jestem. Kompetentne, życzliwe prowadzące. (Uczestnik szkolenia dla dyrektorów szkół ze szczególnym uwzględnieniem szkół specjalnych woj. mazowieckie)

Program dobrze skonstruowany z uwagi na to, że mamy czas na przemyślenia skorzystania z doświadczeń innych oraz daje możliwość budowania istotnych  strategii (Dyrektor, woj. mazowieckie)
Program zajęć wyczerpujący, warsztaty prowadzone ciekawymi metodami aktywizującymi. Panie prowadzące bardzo dobrze przygotowane metodycznie i merytorycznie. (Dyrektor, woj. mazowieckie)
Prowadzenie zajęć dynamiczne, kompetentnie, aktywizująco, bez stosowania barier (bardzo dobra atmosfera budująca wzmocnienie) (Dyrektor przedszkola, woj. świętokrzyskie)