Podpisana umowa z MEN na realizację Akademii Liderów Oświaty

W środę, 20 grudnia prezes zarządu CEO Jacek Strzemieczny oraz zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN Karol Bieniek podpisali umowę na dofinansowanie realizacji Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się w woj. mazowieckim i świętokrzyskim.

Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się to bezpłatne trzysemestralne studia podyplomowe dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych - dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic z województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Studia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w programie PO WER w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Akademiccy partnerzy projektu to szkoły wyższe specjalizujące się we wspieraniu dyrektorów i nauczycieli: Collegium Civitas i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Projekt realizowany jest także w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego nakierowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Program Akademii Liderów Oświaty bazuje na jedenastoletnim doświadczeniu organizacji Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, prowadzonych przez CEO i Collegium Civitas w ramach programu Szkoła Ucząca Się, w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.