SPOTKANIA SIECI UCZESTNIKÓW w Warszawie

450 uczestników Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się z woj. mazowieckiego spotykało się od 28 lutego do 1 marca w Warszawie.

Uczestnicy ALO SUS tworzą 69 sieci współpracy, aby w gronie koleżanek i kolegów dyrektorów, liderów lub kierowników świetlic uczyć się jak rozwijać kompetencje kluczowe w swoich placówkach. Uczestnicy w trakcie spotkań rozmawiali również na temat budowania pozytywnych relacji między uczniami, nauczycielami i dyrekcją, które zwiększają motywację uczniów do nauki, a nauczycieli do pracy.

W trakcie trwającego III semestru studiów uczestnicy kontynuują realizację inicjatywy zmiany oraz poddają refleksji doświadczenie własnego przywództwa edukacyjnego - tworzą i prezentują opowieść (narrację) o wprowadzaniu zmiany i własnym procesie uczenia się. 

Przy opracowaniu programu studiów inspirowaliśmy się doświadczeniami Szkoły Uczącej Się programu prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.