SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE W WARSZAWIE

W dniach 30.05.2019-01.06.2019 w Warszawie miało miejsce spotkanie podsumowujące uczestników Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się z województwa mazowieckiego.

Podczas spotkania uczestnicy pod okiem doradcy oraz wśród koleżanek i kolegów z sieci prezentowali wdrażany w swoich szkołach proces zmiany. Uczestnicy opowiedzieli co chcieli zmienić w swojej szkole dzięki podjętej inicjatywie, jakie działania podjęli, jakich mieli sojuszników, jakim problemom musieli stawić czoła, co udało im się osiągnąć, czego się nauczyli i jakie mają plany na przyszłość. Prezentacje były poddane ocenie koleżeńskiej uczestników sieci.

Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w panelu, na którym reprezentanci różnych szkół w Polsce prezentowali dobre praktyki.