Spotkanie uczestników z województwa mazowieckiego z doradcami w Warszawie

Spotkanie rozpoczynające etap doradztwa odbędzie się w dniach 25, 26, 27 października 2018 roku w Warszawie.

Jest ono adresowane wyłącznie do uczestników projektu w województwie mazowieckim (projekt pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” nr POWR.02.10.00-00-3010/17)

Każdy uczestnik /uczestniczka otrzyma zaproszenie na jeden z tych dni – jest to dla uczestników wydarzenie JEDNODNIOWE.

Spotkanie będzie okazją do:

  • rozmowy ze swoim doradcą,

  • przyjrzenia się swojemu pomysłowi na inicjatywę zmiany w swojej szkole,

  • spotkania i dyskusji z innymi członkami swojej sieci,

  • dowiedzenia się jak będzie wyglądał etap doradztwa w projekcie

  • poznania inicjatyw zmian planowanych do wprowadzenia w szkołach przez innych uczestników projektu.


Spotkanie odbędzie się w dniach 25 lub 26 lub 27 w Warszawie hotelu Arche Hotel Krakowska, Al. Krakowska 237, 02-180 Warszawa.

Dokładny harmonogram godzinowy spotkań został przesłany uczestnikom w zaproszeniach.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Zespół ALO SUS