SPOTKANIE UCZESTNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DORADCAMI W KIELCACH

Spotkanie w ramach etapu doradztwa odbędzie się 20 lutego 2019 w Kielcach.

Jest ono adresowane wyłącznie do uczestników projektu w województwie mświętokrzyskim (projekt pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” nr POWR.02.10.00-00-3014/17)

Spotkanie będzie okazją do:

  • rozmowy ze swoim doradcą,
  • przyjrzenia się swojemu pomysłowi na inicjatywę zmiany w swojej szkole,
  • spotkania i dyskusji z innymi członkami swojej sieci,
  • dowiedzenia się jak będzie wyglądało zaliczenie etapu doradztwa w projekcie
  • poznania inicjatyw zmian planowanych do wprowadzenia w szkołach przez innych uczestników projektu.


Spotkanie odbędzie się Wojewódzkim Domu Kultury, ul. Ściegiennego 2, Kielce.

Dokładny harmonogram godzinowy spotkań został przesłany uczestnikom w zaproszeniach.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Zespół ALO SUS