Trwa rejestracja uczestników do Akademii Liderów Oświaty!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się - bezpłatnych studiach podyplomowych, dzięki którym:

  • poprawisz nauczanie służące rozwijaniu kompetencji kluczowych, które ułatwią uczniom odnalezienie się na rynku pracy,
  • zorganizujesz proces wspomagania pracy nauczycieli w swojej placówce,
  • skoncentrujesz pracę szkoły/przedszkola na efektywnym nauczaniu.

Program Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS) adresowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych w województwie mazowieckim i świętokrzyskim:

  • dyrektorów i wicedyrektorów szkół
  • dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli
  • kierowników zespołów przedmiotowych
  • kierowników świetlic.

Rejestracja trwa do 15 lutego 2018 r.

(rejestracja może zostać przedłużona w wypadku wolnych miejsc)

Dowiedz się więcej z ulotek informacyjnych