Zakończenie projektu

Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się była wyjątkowym przedsięwzięciem edukacyjnym, dzięki któremu prawie 1000 dyrektorów i dyrektorek szkół  i przedszkoli oraz szkolnych liderów nauczania i kierowników świetlic szkolnych nabyło unikalne kompetencje w zakresie przywództwa edukacyjnego i wprowadzania zmian w swoich szkołach.

Przez ponad dwa lata nasi uczestnicy i uczestniczki korzystali z intensywnego wsparcia szkoleniowego i doradczego, pracowali w kursie internetowym, wspólnie działali w gniazdach i korzystali z indywidualnych konsultacji. Przy wsparciu doradców wdrażali również zmiany w swoich szkołach.

W czerwcu 2019 roku ponad 850 osób odebrało dyplomy ukończenia studiów podyplomowych Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Collegium Civitas.

Bardzo dziękujemy i gratulujemy wszystkim zaangażowanym liderom i liderkom edukacyjnym i wspieramy ich dalej we wdrażaniu zmian w swoich szkołach.

Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi materiałami, które powstały w ramach projektu jak np. przewodnikami dla dyrektorów m.in. na temat projektu edukacyjnego, pracy w radzie pedagogicznej, o roli świetlicy szkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, samorządzie uczniowskim. Przewodnikom towarzyszą webinaria poświęcone tym samym tematom (link)