Zamiana w regulaminie ALO SUS

Uprzejmie informujemy, że została wprowadzona modyfikacja dotycząca Regulaminów studiów podyplomowych ALO SUS. 

W punkcie VII. Zasady organizacji ALO SUS w podpunkcie: Terminy zjazdów i spotkań w ramach ALO SUS, wprowadzony zostaje punkt 3:

"Za zgodą organizatora i uczestnika studiów możliwa jest zmiana grupy, do której należy uczestnik studiów ALO SUS. Zmiana grupy pociąga za sobą obowiązek uczestnictwa w zajęciach nowej grupy. Zmiana grupy nie wymaga aneksowania umowy uczestnika."

Uaktualnione wersje Regulaminów są dostępne na stronie ALO SUS w zakładce Regulamin projektu.