Motywacja, przywództwo oraz przeobrażanie modelu szkoły tradycyjnej

Większość osób, które są odpowiedzialne za nauczanie dzieci oraz młodzieży zastanawia się, jak efektywnie oddziaływać na osiągnięcia uczniów, czy możliwe jest wpływanie na ich motywację oraz uzyskiwane rezultaty uczenia się.

W publikacji autorka dokonuje przeglądu literatury, poświęconej wprowadzaniu zmian do środowiska szkolnego, skupiając się głównie na zagadnieniu motywacji.

Motywacja, przywództwo oraz przeobrażanie modelu szkoły tradycyjnej

Przegląd literatury przedmiotu
autorka: Marta Kotarba

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Kotarba m.pdf (955KB)