Uczę się w szkole - materiały do pobrania

Zachęcamy do lektury książki Danuty Sterny dotyczącej przywództwa w rozwijanu uczenia się i nauczania. Sukces szkoły zależy od jakości dwóch powiązanych ze sobą procesów – prowadzonego przez nauczycieli nauczania oraz uczenia się uczniów. Ocenianie kształtujące i związane z nim strategie pracy nauczyciela to praktyczne koncepcje pokazujące, jak tę jakość poprawić.