Partnerzy

 

Partnerzy formalni:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w Polsce, posiadającą 95 lat doświadczenia w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Prowadzi wiele kierunków studiów podyplomowych, m.in. kwalifikacyjne dla dyrektorów, doskonalące dla kadry kierowniczej szkół i placówek edukacyjnych oraz dla kadry organów prowadzących placówki oświatowe.

Collegium Civitas w Warszawie 

Collegium Civitas to prestiżowa warszawska uczelnia niepubliczna o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym, którą wyróżnia praktyczne podejście do kształcenia. Zajęcia prowadzą wykładowcy z międzynarodowym doświadczeniem, specjaliści ze świata nauki, polityki, dyplomacji i mediów. Collegium Civitas prowadzi w języku polskim i angielskim ponad 40 specjalności na czterech kierunkach studiów oraz około 30 programów na studiach podyplomowych.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach to akredytowana placówka szkoleniowa, która od lat pełni jedną z wiodących w regionie ról w zakresie kształcenia ustawicznego i doskonalenia kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli oraz prowadzenia kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą.

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu od 2001 r. prowadzi doradztwo merytoryczne dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, poprzez konsultacje indywidualne i zbiorowe, konferencje metodyczne, warsztaty metodyczne, zespoły samokształceniowe oraz kursy.

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową akredytowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, która od 16 lat wspiera kadrę kierowniczą placówek edukacyjnych poprzez doradztwo metodyczne, organizację warsztatów i kursów kwalifikacyjnych.

   

Partnerzy nieformalni:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie jest instytucją świadczącą wszechstronne i profesjonalne wsparcie dla placówek oświatowych,poprzez różnorodne usługi edukacyjne umożliwiające nauczycielom rozwój zawodowy.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli, instytucją wiedzy i edukacji. Centrum od 2008 r. wspiera warszawskie środowisko edukacyjne oraz podnosi jakość pracy szkół i placówek oświatowych Warszawy. WCIES adresuje swoje działania do całego środowiska edukacyjnego Warszawy, a w szczególności do kadry zarządzającej oświatą, dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców metodycznych, rodziców, młodzieży, liderów organizacji pozarządowych.

 

 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności od 2000 roku prowadzi wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej Program Szkoła Ucząca Się (SUS) - działania na rzecz podniesienia jakości pracy polskiej oświaty poprzez profesjonalizację pracy szkół i nauczycieli. Ta profesjonalizacja ma tworzyć kulturę organizacji i pracy szkoły dającą się przedstawić jako systemy zapewniania jakości, w tym jakości uczenia się uczniów.

 

 

 

Zgłoś się - woj. mazowieckie     Zgłoś się - woj. świętokrzyskie