planowane wsparcie - mazowieckie

Styczeń

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU - POWR.02.10.00-00-3010/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”
l.p. nazwa usługi   data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 W.M. Wizyta w szkole indywidualna  04.01.2019 10:00-15:00 1 Bernadetta Czerkawska Szkoła Podstawowa w Cygance Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
2 R.G. spotkanie indywidualne  07.01.2019 5 1 Wioletta Dziarnowska Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Twardowskiego Wapienna 2 w Pruszkowie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
3 D.B.B Wizyta w szkole indywidualna  07.01.2019   1 Ostrowska Małgorzata Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
4 W.A. Wizyta w szkole indywidualna  07.01.2019 04.01.1900 1 Ostrowska Małgorzata Zespół Szkół w Jasienicy Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
5 M.K. spotkanie indywidualne  08.01.2019 4 godz. 1 Małgorzata Kwapisz Szkoła Podstawowa Kozienice Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
6 Z.B. spotkanie indywidualne  08.01.2019 5 1 Wioletta Dziarnowska Niepubliczne Gimnazjum Montessori Tomcia Palucha 25 w Warszawie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
7 S.B.K. Wizyta w szkole indywidualna  08.01.2019 04.01.1900 1 Ostrowska Małgorzata Zespół Szkół im Zofii Solarzowej w Miąsem Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
8 D.M. Wizyta w szkole indywidualna  08.01.2019 04.01.1900 1 Ostrowska Małgorzata Zespół Szkół im.Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
9 T.T. spotkanie indywidualne  09.01.2019 4 godz. 1 Małgorzata Kwapisz Szkoła Podstawowa Kozienice Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
10 M.B. spotkanie indywidualne  10.01.2019 14:00-15:00 1 Marta Kulesza Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Kwiatowa 1 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
11 S.E. Wizyta w szkole indywidualna  10.01.2019 8:00-14:00 1 Rokicka Mirosława Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 18, 07-130 Łochów Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
12 S.M. spotkanie indywidualne  11.01.2019 6 1 Urszula Opłocka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
13 S.D. wizyta w szkole spotkanie z gniazdem 13.01.2019 5 4 Urszula Opłocka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
14 S.D. spotkanie indywidualne  13.01.2019 6 1 Urszula Opłocka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
15 O.M. spotkanie indywidualne  14.01.2019 5 1 Wioletta Dziarnowska Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia ul. Postępu 17 B w Warszawie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
16 P.J. spotkanie indywidualne  15.01.2019 5 1 Wioletta Dziarnowska The British School Limanowskiego 15 w Warszawie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
17 M.K. Wizyta w szkole indywidualna  15.01.2019 04.01.1900 1 Ostrowska Małgorzata Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
18 W.E. spotkanie indywidualne  16.01.2019 5 1 Wioletta Dziarnowska Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Jagiellońska 69 w Legionowie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
19 P.B., Z.R.E., S.J.A., R.A.B.,.R.B.,P.E. Wizyta w szkole z gniazdem 16.01.2019 9:00-15:00 6 Rokicka Mirosława Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ustanowie, ul. Główna 10, 05-540 Ustanów Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
20 B.F., K.K., A.L.,M.R-O.,B.Ż. wizyta w szkole z gniazdem 17.01.2019 10.00-15.00 5 Anna Dudek VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
21 B.F. spotkanie indywidualne  17.01.2019 8:00-10:00, 15:30-18:00 1 Anna Dudek VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
22 J.E, J.M, Ch.K, B.T., Z.A.,Z.M,K.W wizyta w szkole spotkanie z gniazdem 18.01.2019 6 7 Marta Hołub Szkoła Podstawowa nr 2 Stefana Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
23 Seminarium merytoryczne dla doradców 18-19.01.2019 8:30- 18:00 70 do ustalenia

Hotel Holiday Park

Heroldów 1B, 01-991 Warszawa

Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
24 D.M. Wizyta w szkole indywidualna  20.01.2019   1 Agnieszka Arkusińska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
25 M.M. Wizyta w szkole indywidualna  20.01.2019   1 Agnieszka Arkusińska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
26 S.A. Wizyta w szkole indywidualna  20.01.2019   1 Agnieszka Arkusińska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
27 T.M. Wizyta w szkole indywidualna  21.01.2019   1 Agnieszka Arkusińska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
28 G.B. Wizyta w szkole indywidualna  21.01.2019   1 Agnieszka Arkusińska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
29 G.B. Wizyta w szkole indywidualna  21.01.2019   1 Agnieszka Arkusińska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
30 J.I.,L.A.,K.A wizyta w szkole spotkanie z gniazdem 22.01.2019 4,5 godz 3 Ewa Szczerba Przedszkole nr 243 w Warszawie, Kordiana 7/11, 04-451 Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
31 K.T. Wizyta w szkole indywidualna  22.01.2019   1 Agnieszka Arkusińska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
32 K.B.I. Wizyta w szkole indywidualna  22.01.2019   1 Agnieszka Arkusińska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
33 K.A. Wizyta w szkole indywidualna  22.01.2019   1 Agnieszka Arkusińska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
34 M.G.,P.M.,B.B.,J.G. wizyta w szkole spotkanie z gniazdem 23.01.2019 06.01.1900 4 Ewa Szczerba Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w IPCZD;Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
35 M.A. Wizyta w szkole indywidualna  23.01.2019   1 Agnieszka Arkusińska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
36 Ż.A. Wizyta w szkole indywidualna  23.01.2019   1 Agnieszka Arkusińska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
37 P-B.A. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 16.01.2019 06.01.1900 1 Jolanta Misztal Przedszkole Publiczne nr 429 Warszawa ul. Skarbka z Gór 9a Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
38 B.K.D spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 17.01.2019 06.01.1900 1 Jolanta Misztal Miejskie Przedszkole nr 5 w Zielonce ul. Wyszyńskiego 7 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
39 K.J. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 21.01.2019 06.01.1900 1 Jolanta Misztal Przedszkole Publiczne nr 430 Warszawa ul. Ceramiczna 11 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
40 K.E. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 23.01.2019 06.01.1900 1 Jolanta Misztal Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka Warszawa ul. Strumykowa 17 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
41 W.J. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 28.01.2019 06.01.1900 1 Jolanta Misztal Modelowe Przedszkole Stanisławów Pierwszy ul. Jana kazimierza 283 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
42 G.L spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 29.01.2019 06.01.1900 1 Jolanta Misztal Publiczne Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej Warszawa ul. Warchałowskiego 4 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
43 F-W.D. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 30.01.2019 06.01.1900 1 Jolanta Misztal Niepubliczne Przedszkole Krasnoludki Warszawa ul. Sprawna 16 e/f Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
44 K.W. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 31.01.2019 06.01.1900 1 Jolanta Misztal Niepubliczne Przedszkole Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa ul. Wóycickiego 1 / 3 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
45 W.G.B spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 01.02.2019 06.01.1900 1 Jolanta Misztal Przedszkole Integracyjne nr 4 Wyszków ul. Sowińskiego 27 b Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
46 R.J.W. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 16.01.2019 04.01.1900 1 Juszkiewicz Iza NSP w Owadowie, Owadów 130, 26-631 Owadów Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
47 W.A.M. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 10.01.2019   1 Jóżwik Józefa Przedszkole nr 118 Warszawaul Nowolipie 31 A Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
48 W.A.M. wizyta w szkole z gniazdem 11.01.2019   1 Jóżwik Józefa Przedszkole nr 118 Warszawaul Nowolipie 31 A Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
49 S.A. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 11.01.2019   1 Jóżwik Józefa Przedszkole z O I nr 127 im. Wandy Chotomskiej Warszawa ul Nowolipki 21 A Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
50 K.M.K. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 04.01.2019 04.01.1900 1 Lipska Małgoezata Radom ul. Warszawska 3 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
51 M.J. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 25.01.2019 06.01.1900 1 Dorota Pintal   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
52 G.B. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 26.01.2019 06.01.1900 1 Dorota Pintal   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
53 S.D. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 13.01.2019 05.01.1900 1 Urszula Opłocka Polski Ośrodek Edukacji Montessori, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Warszawie, Henryka Pobożnego 1, 02-495 Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
54 M.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 11.01.2019 05.01.1900 1 Urszula Opłocka Szkoła Podstawowa im. Mar. J. Piłsudskiego w eliszewie Podkościelnym, Żeliszew Podkościelny 13, 08-130 Żeliszew Podkościelny Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
55 P.A., D.A., D.G, D.P, K.M wizyta w szkole z gniazdem 14.01.2019 05.01.1900 5 Krzysztof Piłat Przedszkole nr 402, 01-494 Warszawa, Rosy Bailly 11 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
56 P.A. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 14.01.2019 04.01.1900 1 Krzysztof Piłat Przedszkole nr 402, 01-494 Warszawa, Rosy Bailly 12 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
57 O.M. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 14.01.2019 04.01.1900 1 Wioletta Dziarnowska Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia,  Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
58 N.A. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 14.01.2019 04.01.1900 1 Biernacka Edyta Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
59 I.I., E.M., A.W.,  wizyta w szkole z gniazdem 12.01.2019 10:00-14:30 3 Agnieszka Borkowska Szkoła Podstawowa w Lucieniu, 09-504 Lucień 46 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
60 B.F., B.Ż., B. R-O., A.l., K.K wizyta w szkole z gniazdem 23.01.2019 10:00-15:00 5 Anna Dudek Niepubliczne Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Radom, ul. Saska 4/6 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
61 K.K. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 23.01.2019 15:30-18:30 1 Anna Dudek Niepubliczne Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Radom, ul. Saska 4/6 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
62 M.R spotkanie indywidualne  25.01.2019 9:00-13:00 1 Izabela Jaskółka-Turek Przedszkole nr 33 Warszawa ul. Wilcza 63 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
63 E.W. spotkanie indywidualne  08.02.2019 9:00-13:00 1 Izabela Jaskółka-Turek Przedszkole nr 392 „Wróbelka Elemelka” Warszawa ul. Afrykańska 14a Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
64 E.G., A.G.,M.O., H.P., M.R-K., M.M.,  Wizyta w szkole z gniazdem 17.01.2019 11:00-15:00 6 Ewa Komorowska Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Mazowiecka 7, Ostrołęka Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
65 M.M. spotkanie indywidualne  17.01.2019 9:00-11:00; 15:00-17:00 1 Ewa Komorowska Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Mazowiecka 7, Ostrołęka Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
66 Jj, K.P-C.,JL. Wizyta w szkole z gniazdem 16.01.2019 10:00-13:00 3 Marta Kulesza Niepubliczne Przedszkole Miniharvard ul. Sztuk Pięknych 1 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
67 AA,MB, KJ, IF, AA Wizyta w szkole z gniazdem 21.01.2019 9:00-13:00 4 Marta Kulesza Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia; Ożarów Mazowiecki ul. Spacerowa 8 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
68 A.A spotkanie indywidualne 21.01.2019 13:00-14 1 Marta Kulesza Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia; Ożarów Mazowiecki ul. Spacerowa 8 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
69 D.R spotkanie indywidualne 17.01.2019 4 godz. 1 Janusz Samarow Zespół Oświatowy w Toporze, 07-104 Stoczek, Topór 54 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
70 A.G-K spotkanie indywidualne 18.01.2019 4 godz. 1 Janusz Samarow Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi, 05-430 Celestynów, Stara Wieś, ul. Fabryczna 6 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
71 K.W. spotkanie indywidualne 17.01.2018 4 godz. 1 Marta Hołub Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Przyłęk 25 08-460 Sobolew Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
72 K.B spotkanie indywidualne 18.01.2019 4 godz. 1 Joanna Walczak Szkoła Podstawowa nr 32 z oddziałami Integracyjnymi , Warszawa, J.Lewartowskiego 2 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
73 B.M. spotkanie indywidualne 15.01.2019 4 godz. 1 Anna Szajerska Szkoła Podstawowa w Krasnem Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
74 K.P. spotkanie indywidualne 15.01.2019 4 godz. 1 Anna Szajerska Przasnysz Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
75 W.J. spotkanie indywidualne 16.01.2019 4 godz. 1 Anna Szajerska Szkołą Podstawowa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
76 T.M. spotkanie indywidualne 16.01.2019 4 godz. 1 Anna Szajerska Szkoła Podstawowa Ciechanów Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  A.G. spotkanie indywidualne 16.01.2019 00.01.1900   Barbara Uniwersał Warszawa Wedel Złote tarasy Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  A.-B. U. spotkanie indywidualne w szkole 21.01.2019 15:00-19:00 1 Urszula Ewertowska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  K.M. B.R., M.M., P.B. T.M. Wizyta w szkole z gniazdem 22.01.2019 10.00-15.00 5 Małgorzata Guellard Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali  Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży ul. Jakubowskiego 5, 21-100 Iłża
  K.M. spotkanie indywidualne w szkole 25.01.2019 10.00-14.00 1 Małgorzata Guellard Publiczna Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Kowali  Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży ul. Jakubowskiego 5, 21-100 Iłża
  T.T., S.-M.J., K.J., G.A Wizyta w szkole z gniazdem 14.01.2019 04.01.1900 4 Danuta Lebuda Szkoła Podstawowa w Paprotnii ul. Jana Pawła II 5 Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży ul. Jakubowskiego 5, 21-100 Iłża
  D.M., D.D., G.M., K.W. Wizyta w szkole z gniazdem 16.01.2019 04.01.1900 4 Danuta Lebuda Tęczowe Przedszkole ul. Warszawska 160, 08-110 Siedlce Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży ul. Jakubowskiego 5, 21-100 Iłża
  C.B. spotkanie indywidualne w szkole 21.01.2016 05.01.1900 1 Danuta Lebuda Przedszkole Samorzadowe w Sarnakach, ul. Dzikowa 6 Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży ul. Jakubowskiego 5, 21-100 Iłża
  G.M. spotkanie indywidualne w szkole 23.01.2019 05.01.1900 1 Danuta Lebuda Niepubliczne Przedszkole "Siódemka" ul. Kilińskiego 13, 08-110 Siedlce Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży ul. Jakubowskiego 5, 21-100 Iłża
  D.D. spotkanie indywidualne w szkole 28.01.2019 05.01.1900 1 Danuta Lebuda Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" ul. Bajkowa 12, 08-110 Siedlce Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży ul. Jakubowskiego 5, 21-100 Iłża
  R.K. spotkanie indywidualne w szkole 17.01.2019 8.00-12.00 1 Elżbieta Michalak Przedszkole Zielona Akademia Renata Różycka, Czosnów ul. Warszawska 29 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  R.K., S.I.,C.M., B.I. Wizyta w szkole z gniazdem 17.01.2019 12:00-16:00 4 Elżbieta Michalak Przedszkole Zielona Akademia Renata Różycka, Czosnów ul. Warszawska 29 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  K.K. spotkanie indywidualne w szkole 21.01.2019 9.00-13.00 4 Elżbieta Michalak Niepubliczne Przedszkole Kreative Kids Preschool, Warszawa Al. Rzeczypospolitej 10 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  K.K., N.J., K.T. Wizyta w szkole z gniazdem 21.01.2019 13:00-16:00 3 Elżbieta Michalak Niepubliczne Przedszkole Kreative Kids Preschool, Warszawa Al. Rzeczypospolitej 10 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  S.E. spotkanie indywidualne w szkole 10.01.2019 8:00-14:00 1 Mirosława Rokicka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 18,  07-130 Łochów Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  Z.R spotkanie indywidualne w szkole 15.01.2019 12:00-18:00 1 Mirosława Rokicka Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku, ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  P.O.B., Z.R., S.J., R.A. R.B., P.E. Wizyta w szkole z gniazdem 16.01.2019 8.00 - 14.00 6 Mirosława Rokicka Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ustanowie, ul. Główna 10, 05-540 Ustanów,  Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  Ś.P. spotkanie indywidualne w szkole 22.01.2019 06.01.1900 1 Mirosława Rokicka Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku, ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa

Grudzień

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU - POWR.02.10.00-00-3010/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”
l.p. nazwa usługi   data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
  A.W., H.J., S.S., M.S., M.Z., J.B. wizyta w szkole z gniazdem 01.12.2018 5 godz. 5 Agnieszka Borkowska Szkoła Podstawowa w Starym Brzozowie , 96-521 Stary Brzozów 67 Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pescantina 2, 08-101 Siedlce
  G.B. Wizyta w szkole indywidualna 03.12.2018 4 godz. 1 Tomasz Kasprzak Przedszkole nr 307 "Wesołe Ekoludki", Księgarzy 9 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
51 G.B. Wizyta w szkole indywidualna  04.12.2018 4 godz. 1 Barbara Uniwersał No Bell Konstancin Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
52 A.G. Wizyta w szkole indywidualna  04.12.2018 4 godz. 1 Barbara Uniwersał PSP 72 Piaseczno Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  M.K-P. Wizyta w szkole indywidualna 04.12.2018 4 godz. 1 Tomasz Kasprzak Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią", M.Dąbrowskiej 5a Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  G.B.  Wizyta w szkole indywidualna 04.12.2018   1 Barbara Uniwersał No Bell Konstancin Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  A.G. Wizyta w szkole indywidualna 04.12.2018   1 Barbara Uniwersał PSP 72 Piaseczno Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  Ż.A. Wizyta w szkole indywidualna 04.12.2018 4 godz. 1 Janina Stojak Zespół Szkół nr 1 - Liceum Ogólnokształcące w Otwocku, ul. Słowackiego 4, 05-400 Otwock Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  J.I.Z Jachimowicz Irmina Zofia 05.12.2018 6h 1 Ewa Szczerba Przedszkole nr 243 w Warszawie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  A.K-C.,  Wizyta w szkole indywidualna 05.12.2018 4   Ostrowska Małgorzata NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM NOBLISTÓW POLSKICH W OTWOCKU Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  L.M Wizyta w szkole indywidualna 05.12.2018 4   Ostrowska Małgorzata Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  U.M. Wizyta w szkole indywidualna 05.12.2018 4 godz. 1 Tomasz Kasprzak Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka", Bogusłąwskiego 8a Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  K.M Wizyta w szkole indywidualna 05.12.2018 4 godz. 1 Marta Hołub ZSPW Warszawa Bełska 5 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  K.I Wizyta w szkole indywidualna 05.12.2018 4 godz. 1 Janina Stojak Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie, ul. Rodu Łubieńskich 2, 96-317 Guzów Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  Z.M Wizyta w szkole indywidualna 05.12.2018 4 godz. 1 Janina Stojak Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 46, 02-353 Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  A.M. Wizyta w szkole indywidualna 05.12.2018 4 godz.. 1 Janusz Żmijski Szkoła Podstawowa nr 1 im Armii Krajowej w Gostyninie, Ozdowskiego 2 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  Ł.A. Wizyta w szkole indywidualna 06.12.2018 6   Szulawski Michał Publiczna Szkola Podstawowa w Odechowie (14.00 - 20.00) Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  K.P. Wizyta w szkole indywidualna 06.12.2018 4 godz. 1 Tomasz Kasprzak Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi, Przy Agorze 12 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  W.A. Wizyta w szkole indywidualna 06.12.2018 4 godz. 1 Marzenna Dąbrowsa Warszawa , ul. Korotyńskiego 3  Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  S.E. Wizyta w szkole indywidualna 06.12.2018 4 godz. 1 Janusz Żmijski Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gostyninie, ul. Kowalska 5 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  S.M.K, F.K., P.S.A., W.R. wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 4   Guellard Małgorzata Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Iłży Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży ul. Jakubowskiego 5, 21-100 Iłża
  B.G. Z.W. P.S wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 4   Lipińska Marta Zespół Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae" Sokołów Podlask Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pescantina 2, 08-101 Siedlce
  P.K. Wizyta w szkole indywidualna 07.12.2018 6   Szulawski Michał Szkoła Podstawowa im. Władysława Dąbka "Bukowego" w Błazinach Dolnych (14.00 - 20.00) Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  G.M. Wizyta w szkole indywidualna 07.12.2018 2,5 godz. 5 Małgorzata Baranowska Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pescantina 2, 08-101 Siedlce
  M.B., E.K., A.N. wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 4,5 godz. 3 Agnieszka Borkowska   Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pescantina 2, 08-101 Siedlce
  E.L. Wizyta w szkole indywidualna 07.12.2018 4 godz. 1 Tomasz Kasprzak Przedszkole nr 39 "Pod Topolami", Dorycka 1 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  B.A. Wizyta w szkole indywidualna 07.12.2018 4 godz. 1 Beata Biernat Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Ziminskiej - Sygietyńskiej w Płocku ul Brzozowa 3 Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pescantina 2, 08-101 Siedlce
  K.K Wizyta w szkole indywidualna 07.12.2018 4 godz. 1 Marzenna Dąbrowsa Warszawa, ul. Krucza 19 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
56 R.W Wizyta w szkole indywidualna  10.12.2018   1 Edyta Biernacka Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pescantina 2, 08-101 Siedlce
  P.D Wizyta w szkole indywidualna 10.12.2018 4   Rybakowska Sabina Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kielcach, Sowia 1B Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  S.A. Wizyta w szkole indywidualna 10.12.2018 4   Rybakowska Sabina Przedszkole Samorządowe nr 9 w Kielcach, Orkana 32 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  J.L. Wizyta w szkole indywidualna 10.12.2018 2 godz. 1 Marta Kulesza Przedszkole nr 222 ul. Kazimierza Wyki 17, Warszawa Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  J.K., ,K.C-P., J.L.,  wizyta w szkole z gniazdem 10.12.2018 3 GODZ. 3 Marta Kulesza Niepubliczne Przedszkole Mini Harvard Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  S.D. Wizyta w szkole indywidualna 10.12.2018 4 godz. 1 Janusz Żmijski Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, Prospera Jarzyńskiego 3 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  E.S., K.M wizyta w szkole z gniazdem 11.12.2018 3   Czerkawska Bernadetta SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANINY SIEKLICKIEJ W CZERNICACH BOROWYCH 15:30-17:30 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  E.S., T.M., M.W., E.K., A.M., K.R., K.G., MW-Ł., A.W., M.K., E.P.,  wizyta w szkole z gniazdem 11.12.2018 5,5 GODZ. 11 Elżbieta Elmrych Akademia Smyka Przedszkole Niepubliczne, 96-500 Sochaczew ul. Stadionowa 4 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  B.M. wizyta w szkole z gniazdem 12.12.2018 5 godz.   Jolanta Bem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie, ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  G-M.J K.A. S.K. S.D. Ż. M Z.P. S.J wizyta w szkole z gniazdem 13.12.2018 7   Steć Zofia Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus,Józefosław, ul.Ogrodowa 20B Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  H.P., E.G., AG, M.O., M.R-K., M.M,  wizyta w szkole z gniazdem 13.12.2018 3 godz.   Ewa Komorowska Przedszkole z Oddz. Integr. nr 1 "Pod Topolą" Raszyn, ul. Pruszkowska 21c Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pescantina 2, 08-101 Siedlce
  H.P. Wizyta w szkole indywidualna 13.12.2018 4 godz. 1 Ewa Komorowska Przedszkole z Oddz. Integr. nr 1 "Pod Topolą" Raszyn, ul. Pruszkowska 21c Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pescantina 2, 08-101 Siedlce
  M.K-R. Wizyta w szkole indywidualna 13.12.2018 1 godz. 1 Ewa Komorowska Przedszkole z Oddz. Integr. nr 1 "Pod Topolą" Raszyn, ul. Pruszkowska 21c Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pescantina 2, 08-101 Siedlce
  K.C-P. Wizyta w szkole indywidualna 13.12.2018 2 godz. 1 Marta Kulesza Przedszkole nr 222 ul. Kazimierza Wyki 17, Warszawa Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  Z.A Wizyta w szkole indywidualna  14.12.2018 4 godz. 1 Edyta Biernacka Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pescantina 2, 08-101 Siedlce
  D.R. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 14.12.2018 spotkanie w godzinach 11-15 1 Izabela Juszkiewicz Jedlanka 52, 26-660 Jedlińsk Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  P.S. B.G. Z.W. P.M. wizyta w szkole z gniazdem 14.12.2018 4,5   Lipińska Marta CLX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pescantina 2, 08-101 Siedlce
  M.M. Wizyta w szkole indywidualna 14.12.2018 4 godz. 1 Izabela Jaskółka-Turek Przedszkole nr 57  Warszawa, ul.Pustelnicka 35 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  W.M., S.J., L.B., L.K, S.M. wizyta w szkole z gniazdem 15.12.2018 4 godz. 5 Anna Szajerska Szkoła Postawowa Sióstr Nazaretanek w Warszawie  Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  F.P. Wizyta w szkole indywidualna 15.12.2018 4 godz. 1 Agnieszka Kopeć-Fila Zespół Szkół Agrotechnicznychw Radomiu, Ul. Uniwersytecka 6 Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży ul. Jakubowskiego 5, 21-100 Iłża
  R.J.W spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 17.12.2018 spotkanie w godzinach 11-15 1 Izabela Juszkiewicz NSP w Owadowie, Owadów 130, 26-631 Owadów Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  K.R. K.K. K.K. G. A wizyta w szkole z gniazdem 17.12.2018 4   Steć Zofia Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej, Makow mazow, ul. Kopernika 2 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
53 M.M. Wizyta w szkole indywidualna  18.12.2018 4 godz. 1 Barbara Uniwersał SP 20 FS Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  M.M. Wizyta w szkole indywidualna 18.12.2018   1 Barbara Uniwersał SP 20 FS Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  U.K. Wizyta w szkole indywidualna 18.12.2018 4 godz. 1 Agnieszka Kopeć-Fila PSP nr 2 , ul.Wschodnia 57, 26-500 Szydłowiec Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży ul. Jakubowskiego 5, 21-100 Iłża
54 K.L. Wizyta w szkole indywidualna  20.12.2018 4 godz. 1 Barbara Uniwersał SP 323 Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  K.L. Wizyta w szkole indywidualna 20.12.2018   1 Barbara Uniwersał SP 323 Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  W.A. Wizyta w szkole indywidualna 04.12.2108 4 godz. 1 Janina Stojak Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. Reymonta 83/91, 05-400 Otwock Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 A.L., H.B., H.K., E.S., B.W., R.K. wizyta w szkole z gniazdem 07.11.2018 12:00-15:30 6 Katarzyna Młodożeniec Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych Oddział I Warszawa,  ul. Wóycickiego 1/3 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
2 J.S. Wizyta w szkole indywidualna  13.11.2018   1 Katarzyna Młodożeniec Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa kraina" Wołomin u. Orwida 22 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
3 E.S. Wizyta w szkole indywidualna  13.11.2018 4 godz. 1 Elżbieta Elmrych SP w Kruszu, 05-240 Krusze, ul.Zamkowa 34 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
4 E.Ś. Wizyta w szkole indywidualna  13.11.2018 4 godz. 1 Małgorzata Kwapisz   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
5 W.M. Wizyta w szkole indywidualna  13.11.2018 4 godz. 1 Barbara Uniwersał ZSP Żelechów Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
6 E.S. Wizyta w szkole indywidualna  14.11.2018   1 Katarzyna Młodożeniec Publiczne Przedszkole nr 4 w Kozienicach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
7 A.K-C.,  Wizyta w szkole indywidualna  14.11.2018 4 godz. 1 Małgorzata Kwapisz   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
8 B.K., Wizyta w szkole indywidualna  15.11.2018 4 godz. 1 Małgorzata Kwapisz   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
9 M.K. Wizyta w szkole indywidualna  16.11.2018 4 godz. 1 Małgorzata Kwapisz   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
10 I.R. Wizyta w szkole indywidualna  16.11.2018 4 godz. 1 Bożena Turek Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego VIZJA w Warszawie, ul. Gładka 31 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
11 A.P. Wizyta w szkole indywidualna  16.11.2018 4 godz. 1 Bożena Turek Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a, ul. Marymoncka 34 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
12 E.F. Wizyta w szkole indywidualna  20.11.2018 3 godz 1 Sebastian Bober Przedszkole Publiczne nr6 "Iskierka" w Bieniewicach, Błońska 63 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
13 Z.G. Wizyta w szkole indywidualna  20.11.2018 3 godz 1 Sebastian Bober Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej, Przedszkolna 2 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
14 A.C. Wizyta w szkole indywidualna  20.11.2018 4 godz. 1 Małgorzata Kwapisz   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
15 D.R. Wizyta w szkole indywidualna  21.11.2018 3 godz 1 Sebastian Bober PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYJACIELE KUBUSIA I, Ogrodowa 20 a Józefosław Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
16 D.W. Wizyta w szkole indywidualna  21.11.2018 3 godz 1 Sebastian Bober Przedszkole nr 337, Reżyserska 19 Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
17 A.L. Wizyta w szkole indywidualna  22.11.2018 12:00-15:30 1 Katarzyna Młodożeniec Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych Oddział I, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
18 T.C. Wizyta w szkole indywidualna  22.11.2018 4 godz. 1 Małgorzata Grzegorczyk Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wyspa JP2, Radzymińska 118a, Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
19 P.K., P.T., E.W., M.G., T.C wizyta w szkole z gniazdem 22.11.2018 5 godzin 5 Małgorzata Grzegorczyk Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wyspa JP2, Radzymińska 118a, Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
20 J.N., W.B., A.Ł.,K.O., J.Z. wizyta w szkole z gniazdem 22.11.2018 5 godz 5 Krystyna Stępień Niepubliczna Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa w Warszawie ul. Rzodkiewki 18 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
21 J.N. Wizyta w szkole indywidualna  22.11.2018 4 godz. 1 Krystyna Stępień Niepubliczna Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa w Warszawie ul. Rzodkiewki 18 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
22 M.Z., K.W., A.P wizyta w szkole z gniazdem 23.11.2018 3 godz. 3 Hanna Mąka Społeczna SP nr 96 im Św Rodziny Otwock, ul Kołłątaja 80/82 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
23 M.Z. Wizyta w szkole indywidualna  23.11.2018 4 godz. 1 Hanna Mąka Społeczna SP nr 96 im Św Rodziny Otwock, ul Kołłątaja 80/82 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
24 E.L. Wizyta w szkole indywidualna  23.11.2018 4 godz. 1 Barbara Uniwersał SP 3 Gostynin Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
25 A.B., M.L., M.W., M.S., M.Z. wizyta w szkole z gniazdem 26.11.2018 9:30-12:00 5 Anna Dudek Publiczna Szkoła Podstawowa Garbatka-Letnisko, ul. Hanki Lewandowicz 2 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
26 A.B.  Wizyta w szkole indywidualna  26.11.2018 8.30-9.30; 12.30-15.30 1 Anna Dudek Publiczna Szkoła Podstawowa Garbatka-Letnisko, ul. Hanki Lewandowicz 2 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
27 A.W. Wizyta w szkole indywidualna  27.11.2018 4 godz. 1 Barbara Uniwersał LO Glinojeck Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
28 K.K., B.Ż., B.F., M.R-O., A.L. wizyta w szkole z gniazdem 29.11.2018 10:00-16:30 5 Anna Dudek Publiczna Szkoła Podstwowa Nr 26, Wośnicka 125, Radom Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
29 M.P., R.M., ,.M-M., M.M. E.W. wizyta w szkole z gniazdem 30.11.2018 3,5 godziny 5 Izabela Jaskółka-Turek Przedszkole 227 "Wesołe Nutki" Warszawa ul. Świętosławska 3 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
30 M.Z., K.W., A.P wizyta w szkole z gniazdem 30.11.2018 3 godz. 3 Hanna Mąka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
31 E.K. Wizyta w szkole indywidualna  30.11.2018 4 godz. 1 Bożena Turek Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka, Warszawa, ul. Teresińska 9 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
32 P.S. Wizyta w szkole indywidualna  30.11.2018 4 godz. 1 Bożena Turek Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. L.M., Warszawa, ul. Grottgera 22 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
33 M.K. Wizyta w szkole indywidualna  30.11.2018 4 godz. 1 Barbara Uniwersał SP 1 Ostrów Maz Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
34 zaproszeni wszyscy uczestnicy Eksperckie seminarium merytoryczne dla doradców - 2 dni  23-24.11.2018 do ustalenia, około 70 (liczba ostateczna zależy od liczny doradców, którzy podpiszą umowy na realizację doradztwa)                      do ustalenia odwołane Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa

Październik

l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1  M.K. Wizyta w szkole indywidualna  20.10.2018 5 godz. 1 osoba Bernadetta Czerkawska SP Czernice Borowe, Szkolna 13 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
3 zaproszeni wszyscy uczestnicy Spotkania regionalne dla sieci uczestników- 1 dzień 25.10.2018 9:30-15:30 zależy od liczby sieci spotykających się danego dnia doradcy przypisani do sieci, które tego dnia będą się spotykały Arche Hotel Karkowska, Al.Krakowska 237, 02-180 Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
4 zaproszeni wszyscy uczestnicy Spotkania regionalne dla sieci uczestników- 2 dzień 26.10.2018 9:30-15:30 zależy od liczby sieci spotykających się danego dnia doradcy przypisani do sieci, które tego dnia będą się spotykały Arche Hotel Karkowska, Al.Krakowska 237, 02-180 Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
5 Spotkania regionalne dla sieci uczestników- 3  dzień 27.10.2018 9:30-15:30 zależy od liczby sieci spotykających się danego dnia doradcy przypisani do sieci, które tego dnia będą się spotykały Arche Hotel Karkowska, Al.Krakowska 237, 02-180 Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
6 A.W. Wizyta w szkole indywidualna 22.10.2018 ? ? Ewa Komorowska Przedszkole Nr 239 Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
7  A.B. Wizyta w szkole indywidualna  24.10.2018 4 godz. 1 Jarosław Kordziński I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego Mława ul. Wyspiańskiego 1 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
8  B. R. Wizyta w szkole indywidualna  24.10.2018 4 godz. 1 Jarosław Kordziński Zespół Szkół w Starym Bosewie ul. Rozwojowa 19 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
9  J.M.. Wizyta w szkole indywidualna  25.10.2018 4 godz. 1 Jarosław Kordziński Akadamickie Centrum Kształcenia w Mławie Mława ul. Warszawska 52 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
10  B.R. Wizyta w szkole indywidualna  25.10.2018 4 godz. 1 Jarosław Kordziński Katolicka Szkoła Podstawowa im ks. M. K Sarbiewskiego w Mławie ul. Krasińskiego 5 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
11  I.R. Wizyta w szkole indywidualna  23.10.2018 4 godz. 1 Jolanta Bem Szkoła Podstawowa w Turzy Małej Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
12   J.N. Wizyta w szkole indywidualna  23.10.2018 4 godz. 1 Jolanta Bem Szkoła Podstawowa im.bł.bp.L.Wetmańskiego w Lipowcu Kościelnym Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
13  B.M. Wizyta w szkole indywidualna  25.10.2018 4 godz. 1 Jolanta Bem Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Mława  Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
14  J.W. Wizyta w szkole indywidualna  25.10.2018 4 godz. 1 Jolanta Bem Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
55 K.S. Wizyta w szkole indywidualna  43398 2 godz.  1 Maria Wilczyńska Przedszkole Niepubliczne Puchatek, Pełczyńskiego 28B, Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
15 D.S. Wizyta w szkole indywidualna  29.10.2018 4 godz. 1 Jolanta Bem Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
16  H. K. Wizyta w szkole indywidualna  24.10.2018 4 godz. 1 Katarzyna Młodożeniec Przedszkole nr 148 Warszawa, ul. Kazimierzowska 45 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
17  K. M-J. Wizyta w szkole indywidualna  24.10.2018 4 godz. 1 Katarzyna Młodożeniec Międzynarodowe Przedszkole My First Academy, Warszawa, ul. Patriotów 148 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa