planowane wsparcie - świętokrzyskie

STYCZEŃ

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU - POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”
l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
3 D.R. spotkanie indywidualne  04.01.2019   1 Maria myzik ZP-S w Dobromierzu Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
4 B.W.,D-K.A.,P.M.,Ł.T.,M.S., Wizyta w szkole z gniazdem 04.01.2019 14:00-19:00 5 Ewa Szczerba Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim28-300 Jędrzejów ul. Potok Wielki 9 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
8 M.M spotkanie indywidualne  04.01.2019 9:00-13:00 1 Joanna Walczak Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi w Bolminie, Bolmin 63a Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
9 O.S. spotkanie indywidualne  04.01.2019 13:00-17:00 1 Joanna Walczak Szkoła Podstawowa w Sobkowie, ul. Zródłowa 4 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
5 B.W.  spotkanie indywidualne  05.01.2019 9:00-15:00 1 Ewa Szczerba Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim28-300 Jędrzejów ul. Potok Wielki 9 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
10 T.M. Wizyta w szkole indywidualna 07.01.2019 14.00 - 18.00 1 Mirosława Rokicka Zespół Szkół Publicznych w Szewnie, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
11 D.M. Wizyta w szkole indywidualna 08.01.2019 12.00-18.00 1 Mirosława Rokicka Zespół  Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, 27-630 Zawichost Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
12 P.J. Wizyta w szkole indywidualna 09.01.2019 12.00-18.00 1 Mirosława Rokicka Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Henryka Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
6 J.E. spotkanie indywidualne  11.01.2019 9:00-13:00 1 Joanna Walczak Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach, ul. Szkolna 29 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
7 B.I. spotkanie indywidualne  11.01.2019 13:00-17:00 1 Joanna Walczak Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Kielcach, ul.Zgoda 31 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
13 T.M.C. Wizyta w szkole indywidualna 11.01.2019 12.00-18.00 1 Mirosława Rokicka Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, Gnieździska 85, 26-070 Gnieździska Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
14 L.A. Wizyta w szkole indywidualna 12.01.2019 12.00-18.00 1 Mirosława Rokicka Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, Gnieździska 85, 26-070 Gnieździska Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
15 Ż.A.M. Wizyta w szkole indywidualna 14.01.2019 09.00 - 15.00 1 Mirosława Rokicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
23 Seminarium merytoryczne dla doradców   18-19.01.2019 8:30- 18:00 70 do ustalenia Hotel Holiday Park, ul Heroldów 1B, Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
1 M.D-G., H.B., A.K., E.M. wizyta w szkole z gniazdem 31.01.2019 9:00-13:00 4 Anna Dudek Przedszkole Samorządowe Nr 21 w Kielcach, ul. Krakowska 15A Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
2 M.D-G. spotkanie indywidualne  31.01.2019 13:30-17:30 1 Anna Dudek Przedszkole Samorządowe Nr 21 w Kielcach, ul. Krakowska 15A Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
3 M.S. spotkanie indywidualne  15.01.2019 4 godz. 1 Lidia Pasich ŚCDN Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
4 B.W. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 05.01.2019 6 1 Ewa Szczerba Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim28-300 Jędrzejów ul. Potok Wielki 9, godz. 09.00 - 15.00 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
5 P.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 09.01.2019 4 1 Krystyna Stępień SP nr 23 w Kielcach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
6 K.S spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 11.01.2019 4 1 Krystyna Stępień Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 54 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
7 K.S.,A.K.,Z.K.,  wizyta w szkole z gniazdem 11.01.2019 3,5 3 Krystyna Stępień Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 54 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
8 T.M spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 22.01.2019 6 1 Dorota Pintal   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
9 W.K spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 30.01.2019 6 1 Dorota Pintal   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
10 C.W. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 31.01.2019 6 1 Dorota Pintal   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
11 K.M. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 16.01.2019 4 1 Katarzyna Pluta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 23, godz. 10.00 - 14.00 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
12 L.D, M.E wizyta w szkole z gniazdem 17.01.2019 2 2 Elżbieta Komarnicka Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim; ul. Stefana Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
13 K.W., P.W., B.H wizyta w szkole z gniazdem 17.01.2019 3 3 Elżbieta Komarnicka Przedszkole Publiczne nr 4 im. Jana Brzechwy w Skarżysku Kamiennej; 26-110 Skarżysko-Kamienna Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
14 Ch.A. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 17.01.2019 4 1 Elżbieta Komarnicka Językowa Akademia Przedszkolaka w Kielcach; ul. Jeziorańskiego 69, 25-434 Kielce Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach

GRUDZIEŃ

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU - POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”
l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 SA wizyta w szkole z gniazdem 03.12.2018 Spotkanie w godz.11.00 - 15.00 1 Izabela Juszkiewicz NSP im Konarskiego w Ostrowcu Swiętokrzyskim Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
2 PA wizyta w szkole z gniazdem 03.12.2018 Spotkanie w godz.11.00 - 15.00 1 Izabela Juszkiewicz NSP im Konarskiego w Ostrowcu Swiętokrzyskim Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
3 DZ wizyta w szkole z gniazdem 03.12.2018 Spotkanie w godz.11.00 - 15.00 1 Izabela Juszkiewicz NSP im Konarskiego w Ostrowcu Swiętokrzyskim Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
4 AJ wizyta w szkole z gniazdem 03.12.2018 Spotkanie w godz.11.00 - 15.00 1 Izabela Juszkiewicz NSP im Konarskiego w Ostrowcu Swiętokrzyskim Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
5 J.J., D.K., J.M., W.N. wizyta w szkole z gniazdem 05.12.2018 9:00-13:30 4 Anna Dudek Przedszkole Publiczne nr 5, Ostrowiec Świętokrzyski, Jasna 4 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
6 J.J.  spotkanie indywidualne  w szkole 05.12.2018 14:30-17:30 1 Anna Dudek Przedszkole Publiczne nr 5, Ostrowiec Świętokrzyski, Jasna 4 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
7 B.I spotkanie indywidualne  w szkole 06.12.2018 4 godz. 1 Joanna Walcza Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach, u. Partyzantów 17 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
8 B.I. spotkanie indywidualne  w szkole 06.12.2018 4 godz. 1 Joanna Walcza Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Kielcach, ul.Zgoda 31 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
9 JD wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk ZPO w Skarżysku Kam.ul. Zwycięzców 13;26-110 Skarżysko - Kam. Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
10 KR wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk ZPO w Skarżysku Kam.ul. Zwycięzców 13;26-110 Skarżysko - Kam. Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
11 MJ wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk ZPO w Skarżysku Kam.ul. Zwycięzców 13;26-110 Skarżysko - Kam. Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
12 WG wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk ZPO w Skarżysku Kam.ul. Zwycięzców 13;26-110 Skarżysko - Kam. Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
13 M.K spotkanie indywidualne  w szkole 07.12.2018 4 godz. 1 Joanna Walcza Szkoła Podstawowa nr 32 w Kielcach, ul.Barwinek 31 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
14 B.I.,K.B.,J.E.,B.I.,M.K,K.B wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 4 godz. 6 Joanna Walcza Szkoła Podstawowa nr 32 w Kielcach, ul.Barwinek 31 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
15 JM wizyta w szkole z gniazdem 10.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie; Szczecno 167;26-015 Pierzchnica Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
16 KE wizyta w szkole z gniazdem 10.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie; Szczecno 167;26-015 Pierzchnica Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
17 PH wizyta w szkole z gniazdem 10.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie; Szczecno 167;26-015 Pierzchnica Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
18 WU wizyta w szkole z gniazdem 10.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie; Szczecno 167;26-015 Pierzchnica Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
19 SJ wizyta w szkole z gniazdem 10.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie; Szczecno 167;26-015 Pierzchnica Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
20 G.B spotkanie indywidualne  w szkole 10.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
21 K.J. spotkanie indywidualne  w szkole 11.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
22 K.M spotkanie indywidualne  w szkole 11.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
23 S.M spotkanie indywidualne  w szkole 11.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
24 U.M spotkanie indywidualne  w szkole 12.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
25 Ch.A spotkanie indywidualne  w szkole 12.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
26 K.W spotkanie indywidualne  w szkole 12.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
27 P.W spotkanie indywidualne  w szkole 13.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
28 B.H spotkanie indywidualne  w szkole 13.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
29 M.E. spotkanie indywidualne  w szkole 13.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
30 NS spotkanie indywidualne  w szkole 14.12.2018 Spotkanie w godz.11.00 - 15.00 1 Izabela Juszkiewicz SP w Górnie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
31 A.K., Z.K., K.S. wizyta w szkole z gniazdem 14.12.2018 2 godz. 3 Krystyna Stępień Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 54 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
32 L.D spotkanie indywidualne  w szkole 14.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach

 

 

l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 H.T. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 08.11.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
2 Zaproszeni wszyscy uczestnicy Spotkanie sieci uczestników z doradcami - dzień 1 14.11.2018 10:00-16:00 spotkanie sieci z ich dordcami - liczba osób do potwierdzenia nazwiska doradców do potwierdzenia Kielce Wojewódzki Dom Kultury, ul Ściegiennego 2 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
3 Zaproszeni wszyscy uczestnicy Spotkanie sieci uczestników z doradcami - dzień 2 15.11.2018 10:00-16:00 spotkanie sieci z ich dordcami - liczba osób do potwierdzenia nazwiska doradców do potwierdzenia Kielce Wojewódzki Dom Kultury, ul Ściegiennego 2 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
4 P.M. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 16.11.2018 4 godz. 1 Lidia Pasich Liceum Ogólnokształcące w Staszowie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
5 E.R. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 26.11.2018 4 godz. 1 Lidia Pasich Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 Z.K. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 17.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Stępień Ostrowiec Świętokrzyski  Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
2 M.B. wizyta w szkole 22.10.2018 0,5 godziny 1 osoba Małgorzata Grzegorczyk Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
3 J.W. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 22.10.2018 9.00-13.00 1 Barbara Grzegorczyk Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach,Bolechowice 10 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
4 I.F. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 22.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
5 T.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 22.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Publiczna Szkoła Podstawowa Adamów Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
6 K.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 22.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Stępień Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie  Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
7 A.K. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 22.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Stępień Gimnazjum w Zespóle Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie  Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
8 H.P. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 23.10.2018 8.00-12.00 1 Barbara Grzegorczyk Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
9 E.K. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 23.10.2018 12.30-16.30 1 Barbara Grzegorczyk Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie,Niestachów 271 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
10 E.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 23.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Szkoła Podstawowa w Częstocicach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
11 I.P. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 23.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Szkoła Podstawowa w Kunowie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
12 A.K. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 24.10.2018 1 1 Małgorzata Grzegorczyk Spotkanie w ŚCDN Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
13 E.J. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 25.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Szkoła Podstawowa nr2 Końskie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
14 A.T-H. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 25.10.2018 4 godz. 1 Lidia Pasich Zespół Szkół Ekonomicznych, Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
15 M.D. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 25.10.2018 4 godz. 1 Lidia Pasich Zespół Szkół Ekonomicznych, Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
16 P.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 26.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
17 G.W. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 29.10.2018 4 godz. 1 Barbara Grzegorczyk Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku Kam, ul. Zwycięzców 13 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
18 D.J. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 29.10.2018 4 godz. 1 Barbara Grzegorczyk Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie,ul. Stefana Żeromskiego 106 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
19 M.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 29.10.2018 4 godz. 1 Lidia Pasich Szkoła Podstawowa nr 13, Kielce, ul. Prosta 27a Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
20 R.K. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 30.10.2018 4 godz. 1 Barbara Grzegorczyk Zespół Placówek Oświatowych nr 4 w Skarżysku Kam.ul. Norwida 3 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
21 J.M. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 30.10.2018 4 godz. 1 Barbara Grzegorczyk Zespół Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku Kam.ul. Zielna 29 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach