planowane wsparcie - świętokrzyskie

CZERWIEC

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU - POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” 
l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 W.K.C. spotkanie indywidualne 01.06.2019 3h 1 Pintal Dorota   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
2 A.S. spotkanie indywidualne 01.06.2019 3h 1 Pintal Dorota   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
3 N.A.A. spotkanie indywidualne 04.06.2019 12:00- 14:30 1 Grzegorczyk Małgorzata Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
4 wszyscy uczestnicy spotkanie podsumowujące 13.06.2019 9.30-16.30 106 wszyscy doradcy Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach ul. Ściegiennego 2 25-033 Kielce Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa

MAJ

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU - POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”
l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 S. A. spotkanie indywidualne 09.05.2019 10.00-14.00. 4 Pasich Lidia Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli , Kielce, ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 42
Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
2 Ł. I. spotkanie indywidualne 09.05.2019 14.00-17.00 3 Pasich Lidia Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli , Kielce, ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 42
Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
3 S. M. H. spotkanie indywidualne 10.05.2019 14.00-16.30 2,5 Pasich Lidia Szkoła Podstawowa nr 13 25-371 Kielce, ul. Prosta 27a Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
4 A.C., R.M., A.P., A.W. wizyta w szkole z gniazdem 10.05.2019 8h 4 Hołub Marta Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
5 T.H. A. spotkanie indywidualne 14.05.2019 12.00-15.00 3 Pasich Lidia ZespółSzkół Ekonomicznych, ul. Generała M. Langiewicza 18, Kielce Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
6 D. M. A. spotkanie indywidualne 14.05.2019 15.00-18.30 3,5 Pasich Lidia ZespółSzkół Ekonomicznych, ul. Generała M. Langiewicza 18, Kielce Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
7 M. P. A. spotkanie indywidualne 15.05.2019 14.00-16.30 2,5 Pasich Lidia Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli , Kielce, ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 42
Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
8 B. A. K. spotkanie indywidualne 16.05.2019 12.00-14.00 2 Pasich Lidia Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli , Kielce, ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 42
Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
9 H.B. spotkanie indywidualne 16.05.2019 7.00-9.30 1 Komarnicka Elżbieta ZPO nr 2 Przedszkole Publiczne nr 10 im. Kubusia Puchatka w Skarżysku Kamiennej; ul. Stefana Okrzei 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
10 B.J., J.K. spotkanie w szkole  z gniazdem 16.05.2019 10.00-15.00 2 Komarnicka Elżbieta Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach; ul. Dąbrówki 38, 25-631 Kielce Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
11 K.M. spotkanie indywidualne 16.05.2019 15.15-18.45 1 Komarnicka Elżbieta Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach; 25-547 Kielce, ul. Orkana 13 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
12 B.A.K. spotkanie indywidualne 16.05.2019 12.00-14.00 2 Pasich Lidia Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli , Kielce, ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 42
Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
13 O. C.-Z. spotkanie indywidualne 18.05.2019 6h 1 Franczak Justyna Szkoła Podstawowa w Zajączkowie, Zajączków 86 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
14 K.J.M., G.A.M., W.B.M., T.R., K.J.A., K.Z.M., K.A.M. wizyta w szkole z gniazdem 22.05.2019 7 h 7 Stępień Krystyna Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej, Wola Jachowa 136 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
15 K.Z.M. spotkanie indywidualne 22.05.2019 0,5 1 Stępień Krystyna Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej, Wola Jachowa 136 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
16 K.A.M. spotkanie indywidualne 22.05.2019 0,5 1 Stępień Krystyna Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej, Wola Jachowa 136 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
17 K.J.M., S.P., B.A.G., P.K.P. wizyta w szkole z gniazdem 23.05.2019 3,5 4 Stępień Krystyna Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej, Wola Jachowa 136 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
18 B.A.G. spotkanie indywidualne 23.05.2019 1 1 Stępień Krystyna Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej, Wola Jachowa 136 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
19 G.A.M. spotkanie indywidualne 23.05.2019 0,5 1 Stępień Krystyna Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej, Wola Jachowa 136 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
20 I.B. spotkanie indywidualne 24.05.2019   1 Walczak Joanna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach, u. Partyzantów 17 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
21 E.J. spotkanie indywidualne 24.05.2019   1 Walczak Joanna Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach, Szkolna 29 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
22 K.R. spotkanie indywidualne 25.05.2019   1 Walczak Joanna Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Mściowie, Mściów 100 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
23 D.L. spotkanie indywidualne 27.05.2019 8.00-11.00 1 Komarnicka Elżbieta Zespół Szkół Publicznych w Szewnie, ul. Langiewicza 3 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
24 E.G.M., D.L. wizyta w szkole z gniazdem 27.05.2019 11.15-15.15 2 Komarnicka Elżbieta ZSO Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim; ul. Stefana Żeromskiego 5 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
25 K.J.A. spotkanie indywidualne 27.05.2019 1 1 Stępień Krystyna Starachowice Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
26 T.R. spotkanie indywidualne 27.05.2019 1 1 Stępień Krystyna Starachowice Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach

KWIECIEŃ

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU - POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”
l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 I.T.S. spotkanie indywidualne  03.04.2019   1 Joanna Walczak Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Gierczycach, Gierczyce 123 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
2 E.H.-S. spotkanie indywidualne  04.04.2019   1 Joanna Walczak Publiczna Szkoła Podstawowa w Stodołach, Stodoły 55 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
3 I.W. spotkanie indywidualne  05.04.2019   1 Joanna Walczak Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 29 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
4 K.R. spotkanie indywidualne  05.04.2019   1 Joanna Walczak Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Mściowie, Mściów 100 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
5 O. C-Z M spotkanie  indywidualne 12.04.2019   1 Franczak Justyna Szkoła Podstawowa w Zajączkowie, Zajączków 86 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
6 M.J. spotkanie  indywidualne 13.04.2019 09:00 - 13:00 1 Franczak Justyna Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, Cudzynowice 175 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
7 B.G., J.K., M.K. wizyta w szkole z gniazdem 16.04.2019 7.30-12.00 1 Komarnicka Elżbieta Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
8 M.R.SZ. spotkanie indywidualne  16.04.2019 13.00-14.30 1 Komarnicka Elżbieta Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach; ul. Wielkopolska 15, 25-327 Kielce Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
9 M.U spotkanie indywidualne  16.04.2019 14.45-16.15 1 Komarnicka Elżbieta Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach; ul. Wielkopolska 15, 25-327 Kielce Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
10 A.CH. spotkanie indywidualne  16.04.2019 16.30-18.00 1 Komarnicka Elżbieta Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach; ul. Wielkopolska 15, 25-327 Kielce Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
11 D.L. spotkanie indywidualne  17.04.2019 8.00-10.30 1 Komarnicka Elżbieta Zespół Szkół Publicznych w Szewnie, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
12 E.G.M. spotkanie indywidualne  17.04.2019 10.45-13.15 1 Komarnicka Elżbieta Zespół Szkół Publicznych w Szewnie, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
13 H.B., W.P., W.H.K.,  wizyta w szkole z gniazdem 17.04.2019 14.15-18.45 1 Komarnicka Elżbieta Przedszkole Publiczne nr 6 w Skarżysku Kamiennej Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
16 M.O spotkanie indywidualne 17.04.2019 14.00-20.00 1 Pintal Dorota Szkoła Podstawowa w Zaleziance Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
17 J.K. spotkanie indywidualne 18.04.2019 12.00-18.00 1 Pintal Dorota Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
21 W.P. spotkanie indywidualne 18.04.2019 7.30-11.30 1 Komarnicka Elżbieta Zespół Placówek Oświatowych nr4 Przedszkole Publiczne nr 4 im. Jana Brzechwy w Skarżysku Kamiennej; 26-110 Skarżysko-Kamienna Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
22 H.W.K. spotkanie indywidualne 18.04.2019 11-45-15.45 1 Komarnicka Elżbieta Zespół Placówek Oświatowych nr4 Przedszkole Publiczne nr 4 im. Jana Brzechwy w Skarżysku Kamiennej; 26-110 Skarżysko-Kamienna Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
23 D.L. spotkanie indywidualne 18.04.2019 16.30-18.30 1 Komarnicka Elżbieta Zespół Placówek Oświatowych nr4 Przedszkole Publiczne nr 4 im. Jana Brzechwy w Skarżysku Kamiennej; 26-110 Skarżysko-Kamienna Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
24 J.K. spotkanie indywidualne 18.04.2019 12.00-18.00 1 Pintal Dorota Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
26 K. M.-P. spotkanie indywidualne 18.04.2019   1 Joanna Walczak Szkoła Podstawowa nr 32 w Kielcach, ul.Barwinek 31 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
18 U.E.K. spotkanie indywidualne 23.04.2019 12.00-18.00 1 Pintal Dorota Przedszkole Samorządowe Nr 42 w Kielcach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
19 A.C., A.P., A.W wizyta w szkole z gniazdem 23.04.2019 8h 4 Marta Hołub Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
25 U.E.K. spotkanie indywidualne 23.04.2019 12.00-18.01 1 Pintal Dorota Przedszkole Samorządowe Nr 42 w Kielcach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
27 A.M.D. spotkanie indywidualne 26.04.2019 10.00-13.00 1 Pasich Lidia Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Generała M. Langiewicza 18, Kielce Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
28 A. T.-H. spotkanie indywidualne 26.04.2019 13.00-16.00 1 Pasich Lidia Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Generała M. Langiewicza 18, Kielce Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
20 I. K.B., E.W.-N., G.K., M.W. wizyta w szkole z gniazdem 27.04.2019 8h 4 Marta Hołub Szkoła Podstawowa w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
29 P.A.M. spotkanie indywidualne 29.04.2019 10.00-12.30 1 Pasich Lidia Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli , Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa

KWIECIEŃ

MARZEC 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU - POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”
l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 M.K spotkanie indywidualne  07.03.2019 8.00-9.00, 13.30-16.30;  1 Anna Dudek Przedszkole Samorządowe nr 33 w Kielcach, ul. Romualda 6 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
2 G.G spotkanie indywidualne  08.03.2019 8.00-12.00;  1 Anna Dudek Przedszkole Samorządowe nr 14 w Kielcach, ul. Kalcytowa 15 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
3 K.A. spotkanie indywidualne  12.03.2019 09:30 1 Małgorzata Grzegorczyk Zespół Placówek Ogólnokształcących w Strawczynie, ul. Zeromskiego 9, 26-067 Strawczyn, godz. 9.30 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
4 D. M.-S. spotkanie indywidualne  13.03.2019   1 Katarzyna Pluta Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie, Czajków południowy 133 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
5 D. M.-S., K.C., U.N., W.N. wizyta w szkole z gniazdem 13.03.2019   4 Katarzyna Pluta Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie, Czajków południowy 134 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
6 B.W. spotkanie indywidualne  43538 g5 godz. 1 Krystyna Stępień Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbudowicach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
7 D.D. spotkanie indywidualne  16.03.2019 9:00-15:00 1 Dorota Pintal Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Kielcach; ul. Kasprowicza 5 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
8 T.S-W. spotkanie indywidualne  19.03.2019 8.00-12.00;  1 Anna Dudek Przedszkole Samorządowe ne 23 w Kielcach, ul. Fabryczna 6 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
9 B.S spotkanie indywidualne  19.03.2019 13.00-17.00;  1 Anna Dudek Przedszkole Samorządowe nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Kielcach, ul. Osiedle Na Stoku 98 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
11 E.B. spotkanie indywidualne  20.03.2019 5h 1 Justyna Franczak Publiczna Szkoła Podstawowa im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie, ul. Szkolna 12 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
12 D.J. spotkanie indywidualne  21.03.2019 6h 1 Justyna Franczak GZS w Łagowie, Zapłotnia 1 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
13 A.K. spotkanie indywidualne  21.03.2019 4h 1 Justyna Franczak Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus "Jodła" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, Kamionki 63 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
14 M.Z. spotkanie indywidualne  22.03.2019 6h 1 Justyna Franczak Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach, ul. Szymanowskiego 5 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
15 O. C.-Z. spotkanie indywidualne  23.03.2019 5h 1 Justyna Franczak Szkoła Podstawowa w Zajączkowie, Zajączków 86 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
10 A.K. spotkanie indywidualne  26.03.2019 8.00-12.00;  1 Anna Dudek MAC Przedszkole spółka z o.o. w Kielcach, ul. Witosa 76 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa

 

LUTY

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU - POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”

l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 P.M. spotkanie indywidualne 11.02.2019   1 Laura Piotrowska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
2 C.S. spotkanie indywidualne 12.02.2019   1 Laura Piotrowska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
3 E.K. spotkanie indywidualne 12.02.2019   1 Laura Piotrowska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
4 U.P. spotkanie indywidualne 13.02.2019   1 Laura Piotrowska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
5 D.Z. spotkanie indywidualne 13.02.2019   1 Laura Piotrowska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
6 M.M. spotkanie indywidualne 14.02.2019   1 Laura Piotrowska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
11 A.M. spotkanie indywidualne 14.02.2019 12:30-16:30 1 Lidia Pasich Zespół Szkół Elektrycznych, 25-317 Kielce; ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
7 H.R. spotkanie indywidualne 15.02.2019   1 Laura Piotrowska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  A.S. spotkanie indywidualne 15.02.2019 13:00-17:00 1 Lidia Pasich Szkoła Podstawowa nr 13, Starachowice, ul. Prądzyńskiego 2 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  J.K. spotkanie indywidualne 15.02.2019   1 Krystyna Stępień Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 15 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
8 B.B spotkanie indywidualne 18.02.2019   1 Laura Piotrowska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
9 B.K spotkanie indywidualne 19.02.2019   1 Laura Piotrowska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
10 R.W. spotkanie indywidualne 20.02.2019   1 Laura Piotrowska   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  wszyscy chętni uczestnicy spotkanie regionalne 20.02.2019 9:30-16:30 106 wszyscy doradcy Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach ul. Ściegiennego 2 25-033 Kielce Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  A.B., S.K., I.Ł., E.R., A.S. wizyta w szkole z gniazdem 25.02.2019 13:00-17:00 5 Lidia Pasich Publiczna Szkoła Podstawowa; 26-021 Borków 36 B; gmina Daleszyce  Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  R.T. spotkanie indywidualne 25.02.2019   1 Krystyna Stępień Szkoła Podstawowa nr 3 w Starachowicach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  K.K., A.K., Z.K., A. B. wizyta w szkole z gniazdem 27.02.2019   4 Krystyna Stępień Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 15 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
  A.P., M.S., M.D., A.T-H.,  wizyta w szkole z gniazdem 28.02.2019 13:00-17:00 5 Lidia Pasich Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Koszarowa 7 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU - POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”

l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 D.R. spotkanie indywidualne  04.01.2019   1 Maria myzik ZP-S w Dobromierzu Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
2 B.W.,D-K.A.,P.M.,Ł.T.,M.S., Wizyta w szkole z gniazdem 04.01.2019 14:00-19:00 5 Ewa Szczerba Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim28-300 Jędrzejów ul. Potok Wielki 9 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
3 M.M spotkanie indywidualne  04.01.2019 9:00-13:00 1 Joanna Walczak Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi w Bolminie, Bolmin 63a Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
4 O.S. spotkanie indywidualne  04.01.2019 13:00-17:00 1 Joanna Walczak Szkoła Podstawowa w Sobkowie, ul. Zródłowa 4 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
5 P.R. Wizyta w szkole indywidualna 04.01.2019 5 1 Sabina Rybakowska SP2 Skarżysko Kamienna, ul. Zwycięzców 13 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
6 P.R., W.H., W.B., Z.M. Wizyta w szkole z gniazdem 04.01.2019 4 4 Michał Szczepanik SP2 Skarżysko Kamienna, ul. Zwycięzców 13 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
7 B.W.  spotkanie indywidualne  05.01.2019 9:00-15:00 1 Ewa Szczerba Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim28-300 Jędrzejów ul. Potok Wielki 9 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
8 B.W. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 05.01.2019 6 1 Ewa Szczerba Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim28-300 Jędrzejów ul. Potok Wielki 9, godz. 09.00 - 15.00 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
9 G.J., M.-P.K., W.-S. N. Wizyta w szkole z gniazdem 05.01.2019 3 3 Michał Szczepanik SP2 Skarżysko Kamienna, ul. Zwycięzców 13 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
10 T.M. Wizyta w szkole indywidualna 07.01.2019 14.00 - 18.00 1 Mirosława Rokicka Zespół Szkół Publicznych w Szewnie, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
11 T.M. Wizyta w szkole indywidualna 07.01.2019 14.00 - 18.00 1 Mirosława Rokicka Zespół Szkół Publicznych w Szewnie, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
12 D.M. Wizyta w szkole indywidualna 08.01.2019 12.00-18.00 1 Mirosława Rokicka Zespół  Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, 27-630 Zawichost Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
13 P.J. Wizyta w szkole indywidualna 09.01.2019 12.00-18.00 1 Mirosława Rokicka Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Henryka Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
14 P.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 09.01.2019 4 1 Krystyna Stępień SP nr 23 w Kielcach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
15 J.E. spotkanie indywidualne  11.01.2019 9:00-13:00 1 Joanna Walczak Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach, ul. Szkolna 29 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
16 B.I. spotkanie indywidualne  11.01.2019 13:00-17:00 1 Joanna Walczak Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Kielcach, ul.Zgoda 31 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
17 T.M.C. Wizyta w szkole indywidualna 11.01.2019 12.00-18.00 1 Mirosława Rokicka Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, Gnieździska 85, 26-070 Gnieździska Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
18 K.S spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 11.01.2019 4 1 Krystyna Stępień Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 54 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
19 K.S.,A.K.,Z.K.,  wizyta w szkole z gniazdem 11.01.2019 3,5 3 Krystyna Stępień Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 54 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
20 L.A. Wizyta w szkole indywidualna 12.01.2019 12.00-18.00 1 Mirosława Rokicka Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, Gnieździska 85, 26-070 Gnieździska Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
21 Ż.A.M. Wizyta w szkole indywidualna 14.01.2019 09.00 - 15.00 1 Mirosława Rokicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
22 M.S. spotkanie indywidualne  15.01.2019 4 godz. 1 Lidia Pasich ŚCDN Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
23 K.M. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 16.01.2019 4 1 Katarzyna Pluta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 23, godz. 10.00 - 14.00 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
24 L.D, M.E wizyta w szkole z gniazdem 17.01.2019 2 2 Elżbieta Komarnicka Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim; ul. Stefana Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
25 K.W., P.W., B.H wizyta w szkole z gniazdem 17.01.2019 3 3 Elżbieta Komarnicka Przedszkole Publiczne nr 4 im. Jana Brzechwy w Skarżysku Kamiennej; 26-110 Skarżysko-Kamienna Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
26 Ch.A. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 17.01.2019 4 1 Elżbieta Komarnicka Językowa Akademia Przedszkolaka w Kielcach; ul. Jeziorańskiego 69, 25-434 Kielce Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
27 S.Z. Wizyta w szkole indywidualna 17.01.2019 12.00 - 18.00 1 Mirosława Rokicka Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach, Osiny 101, 27-220 Mirzec Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
28 S. Z.  Wizyta w szkole indywidualna 17.01.2019 12.00 - 18.00 1 Mirosława Rokicka Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach, Osiny 101, 27-220 Mirzec Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
29 doradcy Seminarium merytoryczne dla doradców 18.01.2019 18-19 stycznia                8:30- 18:00 70 do ustalenia Hotel Holiday Park, ul Heroldów 1B, Warszawa Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
30 T.M spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 22.01.2019 6 1 Dorota Pintal   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
31 W.K spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 30.01.2019 6 1 Dorota Pintal   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
32 M.D-G., H.B., A.K., E.M. wizyta w szkole z gniazdem 31.01.2019 9:00-13:00 4 Anna Dudek Przedszkole Samorządowe Nr 21 w Kielcach, ul. Krakowska 15A Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
33 M.D-G. spotkanie indywidualne  31.01.2019 13:30-17:30 1 Anna Dudek Przedszkole Samorządowe Nr 21 w Kielcach, ul. Krakowska 15A Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
34 C.W. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 31.01.2019 6 1 Dorota Pintal   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszaw

 

 

 

GRUDZIEŃ

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU - POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”

l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 SA wizyta w szkole z gniazdem 03.12.2018 Spotkanie w godz.11.00 - 15.00 1 Izabela Juszkiewicz NSP im Konarskiego w Ostrowcu Swiętokrzyskim Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
2 PA wizyta w szkole z gniazdem 03.12.2018 Spotkanie w godz.11.00 - 15.00 1 Izabela Juszkiewicz NSP im Konarskiego w Ostrowcu Swiętokrzyskim Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
3 DZ wizyta w szkole z gniazdem 03.12.2018 Spotkanie w godz.11.00 - 15.00 1 Izabela Juszkiewicz NSP im Konarskiego w Ostrowcu Swiętokrzyskim Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
4 AJ wizyta w szkole z gniazdem 03.12.2018 Spotkanie w godz.11.00 - 15.00 1 Izabela Juszkiewicz NSP im Konarskiego w Ostrowcu Swiętokrzyskim Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
5 J.J., D.K., J.M., W.N. wizyta w szkole z gniazdem 05.12.2018 9:00-13:30 4 Anna Dudek Przedszkole Publiczne nr 5, Ostrowiec Świętokrzyski, Jasna 4 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
6 J.J.  spotkanie indywidualne  w szkole 05.12.2018 14:30-17:30 1 Anna Dudek Przedszkole Publiczne nr 5, Ostrowiec Świętokrzyski, Jasna 4 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
7 B.I spotkanie indywidualne  w szkole 06.12.2018 4 godz. 1 Joanna Walcza Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach, u. Partyzantów 17 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
8 B.I. spotkanie indywidualne  w szkole 06.12.2018 4 godz. 1 Joanna Walcza Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Kielcach, ul.Zgoda 31 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
9 JD wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk ZPO w Skarżysku Kam.ul. Zwycięzców 13;26-110 Skarżysko - Kam. Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
10 KR wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk ZPO w Skarżysku Kam.ul. Zwycięzców 13;26-110 Skarżysko - Kam. Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
11 MJ wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk ZPO w Skarżysku Kam.ul. Zwycięzców 13;26-110 Skarżysko - Kam. Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
12 WG wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk ZPO w Skarżysku Kam.ul. Zwycięzców 13;26-110 Skarżysko - Kam. Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
13 M.K spotkanie indywidualne  w szkole 07.12.2018 4 godz. 1 Joanna Walcza Szkoła Podstawowa nr 32 w Kielcach, ul.Barwinek 31 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
14 B.I.,K.B.,J.E.,B.I.,M.K,K.B wizyta w szkole z gniazdem 07.12.2018 4 godz. 6 Joanna Walcza Szkoła Podstawowa nr 32 w Kielcach, ul.Barwinek 31 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
15 JM wizyta w szkole z gniazdem 10.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie; Szczecno 167;26-015 Pierzchnica Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
16 KE wizyta w szkole z gniazdem 10.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie; Szczecno 167;26-015 Pierzchnica Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
17 PH wizyta w szkole z gniazdem 10.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie; Szczecno 167;26-015 Pierzchnica Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
18 WU wizyta w szkole z gniazdem 10.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie; Szczecno 167;26-015 Pierzchnica Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
19 SJ wizyta w szkole z gniazdem 10.12.2018 Spotkanie w godz.10.00 - 15.00 5 Barbara Grzegorczyk Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie; Szczecno 167;26-015 Pierzchnica Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
20 G.B spotkanie indywidualne  w szkole 10.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
21 K.J. spotkanie indywidualne  w szkole 11.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
22 K.M spotkanie indywidualne  w szkole 11.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
23 S.M spotkanie indywidualne  w szkole 11.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
24 U.M spotkanie indywidualne  w szkole 12.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
25 Ch.A spotkanie indywidualne  w szkole 12.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
26 K.W spotkanie indywidualne  w szkole 12.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
27 P.W spotkanie indywidualne  w szkole 13.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
28 B.H spotkanie indywidualne  w szkole 13.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
29 M.E. spotkanie indywidualne  w szkole 13.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
30 NS spotkanie indywidualne  w szkole 14.12.2018 Spotkanie w godz.11.00 - 15.00 1 Izabela Juszkiewicz SP w Górnie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
31 A.K., Z.K., K.S. wizyta w szkole z gniazdem 14.12.2018 2 godz. 3 Krystyna Stępień Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 54 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
32 L.D spotkanie indywidualne  w szkole 14.12.2018 4 godz. 1 Elżbieta Komarnicka   Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach

 

 

l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 H.T. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 08.11.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
2 Zaproszeni wszyscy uczestnicy Spotkanie sieci uczestników z doradcami - dzień 1 14.11.2018 10:00-16:00 spotkanie sieci z ich dordcami - liczba osób do potwierdzenia nazwiska doradców do potwierdzenia Kielce Wojewódzki Dom Kultury, ul Ściegiennego 2 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
3 Zaproszeni wszyscy uczestnicy Spotkanie sieci uczestników z doradcami - dzień 2 15.11.2018 10:00-16:00 spotkanie sieci z ich dordcami - liczba osób do potwierdzenia nazwiska doradców do potwierdzenia Kielce Wojewódzki Dom Kultury, ul Ściegiennego 2 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
4 P.M. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 16.11.2018 4 godz. 1 Lidia Pasich Liceum Ogólnokształcące w Staszowie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
5 E.R. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 26.11.2018 4 godz. 1 Lidia Pasich Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p. uczestnik nazwa usługi data (dd.mm.rrrr) godzina (od-do) planowana liczba osób nazwisko i imię prowadzącego adres miejsca szkolenia (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość) adres biura organizatora szkolenia
1 Z.K. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 17.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Stępień Ostrowiec Świętokrzyski  Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
2 M.B. wizyta w szkole 22.10.2018 0,5 godziny 1 osoba Małgorzata Grzegorczyk Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
3 J.W. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 22.10.2018 9.00-13.00 1 Barbara Grzegorczyk Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach,Bolechowice 10 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
4 I.F. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 22.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
5 T.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 22.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Publiczna Szkoła Podstawowa Adamów Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
6 K.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 22.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Stępień Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie  Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
7 A.K. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 22.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Stępień Gimnazjum w Zespóle Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie  Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
8 H.P. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 23.10.2018 8.00-12.00 1 Barbara Grzegorczyk Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
9 E.K. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 23.10.2018 12.30-16.30 1 Barbara Grzegorczyk Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie,Niestachów 271 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
10 E.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 23.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Szkoła Podstawowa w Częstocicach Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
11 I.P. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 23.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Szkoła Podstawowa w Kunowie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
12 A.K. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 24.10.2018 1 1 Małgorzata Grzegorczyk Spotkanie w ŚCDN Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
13 E.J. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 25.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Szkoła Podstawowa nr2 Końskie Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
14 A.T-H. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 25.10.2018 4 godz. 1 Lidia Pasich Zespół Szkół Ekonomicznych, Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
15 M.D. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 25.10.2018 4 godz. 1 Lidia Pasich Zespół Szkół Ekonomicznych, Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
16 P.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 26.10.2018 4 godz. 1 Krystyna Hapek Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
17 G.W. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 29.10.2018 4 godz. 1 Barbara Grzegorczyk Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku Kam, ul. Zwycięzców 13 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
18 D.J. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 29.10.2018 4 godz. 1 Barbara Grzegorczyk Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie,ul. Stefana Żeromskiego 106 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
19 M.S. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 29.10.2018 4 godz. 1 Lidia Pasich Szkoła Podstawowa nr 13, Kielce, ul. Prosta 27a Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
20 R.K. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 30.10.2018 4 godz. 1 Barbara Grzegorczyk Zespół Placówek Oświatowych nr 4 w Skarżysku Kam.ul. Norwida 3 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach
21 J.M. spotkanie indywidualne lub wizyta w szkole 30.10.2018 4 godz. 1 Barbara Grzegorczyk Zespół Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku Kam.ul. Zielna 29 Fundacja Centrum Edukacji Obywatleskiej, Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, Partner - ŚCDN w Kielcach