Szkoła Letnia ALO SUS dla liderów oświaty z województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i przedszkoli, liderów zespołów przedmiotowych i kierowników świetlic z Mazowsza do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się, które będą realizowane w specjalnej formie uczestnictwa: w Szkole Letniej ALO SUS. Do projektu zgłaszać mogą się także nauczyciele pełniący w szkołach funkcje liderskie społecznie, za potwierdzeniem sprawowania takich funkcji w oświadczeniu dyrektora. 

W ramach Szkoły Letniej uczestnicy będą mieli możliwość zaliczenia pierwszego semestru studiów podyplomowych - zamiast zjazdów weekendowych w ciągu roku słuchacze wezmą udział w 9 dniach szkoleń w ciągu wakacji. Od pażdziernika uczestnicy będą brali udział w tych samych aktywnościach co pozostali studenci ALO (doradztwo, kurs internetowy, praca w siaciach). Jest to idealna propozycja dla osób które z powodów zobowiązań zawodowych lub prywatnych nie mogą brać udział w szkoleniach w trakcie roku szkolnego.

Osoby zainteresowane Szkołą Letnią mają możliwość wyboru jednej z dwóch edycji:

  • edycja lipcowa: szkolenie stacjonarne w ramach jednego dłuższego zjazdu w dniach 7-15 lipca 2018 (9 dni)
  • edycja sierpniowo-wrześniowa: szkolenie odbywać będzie się w dwóch zjazdach: 21-26 sierpnia 2018 oraz 21-23 września 2018 (6 + 3= 9 dni)
  •  

Poniżej tabela ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi grup uczestniczących w Szkole Letniej:

Numer grupy Termin zjazd 1 Termin zjazd 2 Dla kogo
L1 07-15.07 -- SZKOŁA LETNIA ALO SUS - Dyrektorzy szkół i przedszkoli
L2 07-15.07 -- SZKOŁA LETNIA ALO SUS -
Kierownicy zespołów przedmiotowych
L3 07-15.07 -- SZKOŁA LETNIA ALO SUS -
Kierownicy świetlic
L11 21-26.08 21-23.09 SZKOŁA LETNIA ALO SUS - Dyrektorzy szkół i przedszkoli
L22 21-26.08 21-23.09 SZKOŁA LETNIA ALO SUS -
Kierownicy zespołów przedmiotowych
L33 21-26.08 21-23.09 SZKOŁA LETNIA ALO SUS -
Kierownicy świetlic

 

Program edycji wakacyjnej będzie obejmował ten sam materiał, co program zjazdów stacjonarnych ALO SUS w roku szkolnym. Z tego powodu propozycja Szkoły Letniej kierowana jest wyłącznie do nowo zgłaszających się osób (które nie uczestniczą obecnie w weekendowych zjazdach ALO SUS)

Spotkania Szkoły Letniej odbędą się w ośrodku nad Zalewem Zegrzyńskim. Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny. Dla uczestników zorganizowany zostanie także darmowy dojazd z Warszawy.

Uczestnicy Szkoły Letniej będą przyjmowani według tych samych kryteriów, co pozostali uczestnicy projektu. Z jednej placówki szkolnej zgłosić może się tylko jeden uczestnik (jeśli z danej placówki już ktoś uczestniczy w ALO, zgłoszenia z tej placówki nie będą przyjmowane), wyjątki stanowią zespoły szkół, gdzie na każdą część składową zespołu (przedszkole/szkoła podstawowa/gimnazjum/liceum/technikum/szkoła zawodowa) zgłosić może się jedna osoba, o ile nie są to oddziały przedszkolne/gimnazjalne.

Informacja o Szkole Letniej: /sites/alosus.ceo.org.pl/files//ulotka_szkoly_letniej_alo_sus.pdf

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30 czerwca lub do momentu wyczerpania miejsc, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja do Szkoły Letniej odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: https://power.ceo.org.pl/alo-mazowieckie