TERMINY ZJAZDÓW - MAZOWIECKIE

Grupa 1 zjazd 2 zjazd 3 zjazd Lokalizacja Dla kogo
A1 22-24.02 22-24.03 24-26.05 Warszawa Dyrektorzy szkół 
A2 22-24.02 12-14.04 14-16.06 Warszawa Dyrektorzy szkół 
A3 23-25.02 13-15.04 15-17.06 Radom Dyrektorzy szkół 
A5 23-25.02 13-15.04 15-17.06 Ostrołęka Dyrektorzy szkół 
A6 23-25.02 13-15.04 15-17.06 Warszawa Dyrektorzy szkół
A7 23-25.02 13-15.04 15-17.06 Warszawa Dyrektorzy szkół 
A8 01-03.03 19-21.04 25-27.06 Warszawa Dyrektorzy szkół
A10 01-03.03 19-21.04 25-27.06 Warszawa Dyrektorzy szkół 
P1 02-04.03 20-22.04 27-29.06 Płock Dyrektorzy szkół 
A13 02-04.03 20-22.04 27-29.06 Warszawa Dyrektorzy szkół
A14 08-10.03 26-28.04 02-04.07 Warszawa Dyrektorzy szkół 
A15 08-10.03 26-28.04 02-04.07 Warszawa Dyrektorzy szkół 
A29 09-11.03 27-29.04 04-06.07 Płock Dyrektorzy szkół 
A31 09-11.03 27-29.04 04-06.07 Warszawa Dyrektorzy szkół 
A17 15-17.03 17-19.05 06-08.09 Warszawa Dyrektorzy szkół
A18 16-18.03 18-20.05 31.08-02.09 Radom Dyrektorzy szkół
A19 16-18.03 18-20.05 07-09.09 Siedlce Dyrektorzy szkół 
A21 16-18.03 18-20.05 07-09.09 Warszawa Dyrektorzy szkół
A32 16-18.03 18-20.05 07-09.09 Warszawa Dyrektorzy szkół
A22 22-24.03 24-26.05 13-15.09 Warszawa Dyrektorzy szkół 
A24 23-25.03 25-27.05 14-16.09 Warszawa Dyrektorzy szkół
A28 06-08.04 08-10.06 21-23.09 Warszawa Dyrektorzy szkół
A30 27-29.04 04-06.07 07-09.09 Radom  Dyrektorzy szkół
E9+F3 23-25.03 25-27.05 14-16.09 Warszawa Dyrektorzy szkół
A27 
08-10.06  23-25.08 21-23.09 Warszawa Dyrektorzy szkół
A72 08-10.06 23-25.08 21-23.09 Warszawa Dyrektorzy szkół
A40 27-29.06 24-26.08 20-22.09 Warszawa Dyrektorzy szkół
A41 27-29.06 24-26.08 14-16.09 Warszawa Dyrektorzy szkół
M1 25-27.05 09-11.07 14-16.09 Mława Dyrektorzy szkół + przedszkoli
M2 04-06.05 01-03.06 27-29.08 Mława Dyrektorzy szkół + przedszkoli
B4 01-03.03 19-21.04 25-27.06 Warszawa Dyrektorzy przedszkoli 
B1 02-04.03 20-22.04 27-29.06 Warszawa Dyrektorzy przedszkoli
B5 09-11.03 27-29.04 04-06.07 Warszawa Dyrektorzy przedszkoli 
B7 09-11.03 27-29.04 04-06.07 Warszawa Dyrektorzy przedszkoli 
B2 15-17.03 17-19.05 06-08.09 Warszawa Dyrektorzy przedszkoli
B11 04-06.07 07-09.09 28-30.09 Siedlce Dyrektorzy przedszkoli + Dyrektorzy szkół
B3 22-24.03 24-26.05 13-15.09 Warszawa Dyrektorzy przedszkoli 
B10 05-07.04 07-09.06 20-22.09 Warszawa Dyrektorzy przedszkoli
B9 06-08.04 08-10.06 21-23.09 Warszawa Dyrektorzy przedszkoli
B8 12-14.04 18-20.05 07-09.09 Warszawa Dyrektorzy przedszkoli 
A23 12-14.04 14-16.06 13-15.09 Warszawa Dyrektorzy przedszkoli 
B6 27-29.06 31.08-02.09 14-16.09 Radom Dyrektorzy przedszkoli
B12 
07-09.06  22-24.08 20-22.09  Warszawa Dyrektorzy przedszkoli
C1 23-25.02 13-15.04 15-17.06 Warszawa Kierownicy świetlic 
C2 08-10.03 26-28.04 02-04.07 Warszawa Kierownicy świetlic 
C3 16-18.03 18-20.05 07-09.09 Warszawa Kierownicy świetlic
G1 09-11.03 27-29.04 04-06.07 Warszawa Kierownicy z.przedm. - edu. wczesnoszkolna
D1 22-24.02 16-18.03 25-27.05 Warszawa Kierownicy z przedm. - humanistyczne
E3+F1 02-04.03 20-22.04 27-29.06 Warszawa Kierownicy z przedm. - mat-przyr. + jęz. obce
F2+F4+D9+D10 06-08.04 08-10.06 21-23.09 Warszawa Kierownicy z przedm. - hum+jęz. obce
E6+D6+D7 09-11.03 27-29.04 04-06.07 Warszawa Kierownicy z przedm. - mat-przyr-hum
D2+D4+E4+E7 20-22.04 04-06.07 07-09.09 Radom Kierownicy z przedm. - mat-przyr-hum
E10
08-10.06 23-25.08 21-23.09  Warszawa  Kierownicy z.przedm. - mat-przyr-hum-edu. wczesnoszkolna + kierownicy świetlic
T1 25-27.06 20-22.08 10-12.09 Warszawa GRUPA ŁĄCZONA DLA WSZYSTKICH

SZKOŁA LETNIA AKADEMII LIDERÓW OŚWIATY SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ

L1 07-15.07     okolice Zalewu Zegrzyńskiego SZKOŁA LETNIA ALO SUS - Dyrektorzy szkół i przedszkoli
L2 07-15.07     okolice Zalewu Zegrzyńskiego SZKOŁA LETNIA ALO SUS -
Kierownicy zespołów przedmiotowych
L3 07-15.07     okolice Zalewu Zegrzyńskiego SZKOŁA LETNIA ALO SUS -
Kierownicy świetlic
L11 21-26.08 21-23.09   okolice Zalewu Zegrzyńskiego SZKOŁA LETNIA ALO SUS - Dyrektorzy szkół i przedszkoli
L22 21-26.08 21-23.09   okolice Zalewu Zegrzyńskiego SZKOŁA LETNIA ALO SUS -
Kierownicy zespołów przedmiotowych
L33 21-26.08 21-23.09   okolice Zalewu Zegrzyńskiego SZKOŁA LETNIA ALO SUS -
Kierownicy świetlic