TERMINY ZJAZDÓW - ŚWIĘTOKRZYSKIE

Grupa 1 zjazd 2 zjazd 3 zjazd Lokalizacja Dla kogo
SA1 01-03.03 12-14.04 28-30.06 Wólka Milanowska Dyrektorzy szkół
SA2 01-03.03 12-14.04 28-30.06 Wólka Milanowska Dyrektorzy szkół
SA3 08-10.03 19-21.04 02-04.07 Wólka Milanowska Dyrektorzy szkół
SA4 08-10.03 19-21.04 02-04.07 Wólka Milanowska Dyrektorzy szkół
SE2 15-17.03 04-06.05 25-27.06 Wólka Milanowska Dyrektorzy szkół
SA5 22-24.03 17-19.05 13-15.09 Wólka Milanowska Dyrektorzy szkół
SA7 05-07.04 24-26.05 20-22.09 Wólka Milanowska Dyrektorzy szkół
SA8 06-08.04 08-10.06 21-23.09 Wólka Milanowska Dyrektorzy szkół
SA6 13-15.04 15-17.06 07-09.09 Wólka Milanowska Dyrektorzy szkół
SA2 01-03.03 12-14.04 28-30.06 Wólka Milanowska Dyrektorzy szkół, ze szczególnym uwzględnieniem szkół specjalnych
SB1 09-11.03 04-06.05 02-04.07 Wólka Milanowska Dyrektorzy przedszkoli
SB2 22-24.03 17-19.05 13-15.09 Wólka Milanowska Dyrektorzy przedszkoli
SB3 02-04.06 29.06-01.07 07-09.09 Wólka Milanowska Dyrektorzy szkół
SB4 02-04.06 06-08.07 21-23.09 Wólka Milanowska Dyrektorzy przedszkoli
SG1+SC1 23-25.03 11-13.05 14-16.09 Wólka Milanowska Kierownicy z.przedm. - edu. wczesnoszkolna + kierownicy świetlic
SD1+SE1 02-04.03 13-15.04 15-17.06 Wólka Milanowska Kierownicy z.przedm. - hum + mat-przyr
SD3+SF1+SE3 06-08.04 08-10.06 21-23.09 Wólka Milanowska Kierownicy z.przedm. - hum + jęz. obce + mat-przyr
SC5 10-12.05 6-8.07.2018 31.08-02.09 Wólka Milanowska Kierownicy z przed. - hum + jęz. obce + mat-przyr + edu. wczesnoszkolna + kierownicy świetlic
ST1 13-15.07 17-19.08 28-30.09 Wólka Milanowska GRUPA ŁĄCZONA DLA WSZYSTKICH

SZKOŁA LETNIA AKADEMII LIDERÓW OŚWIATY SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ

SW1 28.08-02.09 18-20.09    Wólka Milanowska Dyrektorzy szkół i przedszkoli