Zapisy na studia podyplomowe

Przypominamy, że do projektu może zgłosić się tylko jedna osoba z jednej placówki!

Wyjątek stanowią zespoły szkół - w ich przypadku może się zgłosić jedna osoba z każdej jednostki.

Aby zgłosić się do Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się należy:

1. zapoznać się z Regulaminem ALO SUS

2. spełnić kryteria udziału w projekcie:

 1. Projekt skierowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze w szkole lub przedszkolu. W Projekcie uczestniczyć może:
  1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
  2. dyrektor lub wicedyrektor przedszkola,
  3. kierownik zespołu przedmiotowego w szkole,
  4. kierownik świetlicy szkolnej.
 2. W Projekcie uczestniczyć może tylko jedna osoba z danej szkoły (w zespołach szkół odrębne składowe mogą być reprezentowane osobno).
 3. Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby z placówek objętych wcześniej wspomaganiem w ramach Działania 2.10 POWER 

Lista szkół wykluczonych z udziału w Projekcie.

(lista jest na bieżąco aktualizowana)

3. wypełnić Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa  w portalu rejestracyjnym CEO. (rejestracja może zostać przedłużona w wypadku wolnych miejsc).:

 

ZGŁOŚ SIĘ - WOJ. MAZOWIECKIE     ZGŁOŚ SIĘ - WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Projekt jest ograniczony do dwóch województw. Pracownicy szkół z innych regionów Polski nie mają możliwości wzięcia w nim udziału.

Po poprawnym wypełnieniu Formularza, otrzymają Państwo e-mail potwierdzający wpłynięcie zgłoszenia. 

! Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.

W ciągu kolejnych kilku dni otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem zakwalifikowania się do projektu oraz instrukcję rejestracji na studia podyploowe na uczelni wyższej.

! O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku trudności z rejestracją prosimy o kontakt z koordynatorem Projektu.

 tel. +48 (22) 875 85 97 wew. 108, 109

alo@ceo.org.pl