Zgłoś się

Aby zgłosić się do Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się należy:

1. zapoznać się z Regulaminem ALO SUS

2. spełnić kryteria udziału w projekcie:

 1. Projekt skierowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze w szkole lub przedszkolu. W Projekcie uczestniczyć może:
  1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
  2. dyrektor lub wicedyrektor przedszkola,
  3. kierownik zespołu przedmiotowego w szkole,
  4. kierownik świetlicy szkolnej.
 2. W Projekcie uczestniczyć może tylko jedna osoba z danej szkoły (w zespołach szkół odrębne składowe mogą być reprezentowane osobno).
 3. Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby z placówek objętych wcześniej wsparciem w realizowanych konkursach POWER w Działaniu 2.10 i projekcie pozakonkursowym ORE nr POWR.02.10-00-00-0002/16. Link do wykazu szkół wykluczonych z udziału w Projekcie znajduje się na stronie www.alosus.ceo.org.pl.

3. wypełnić Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa  w portalu rejestracyjnym CEO do 15 lutego 2018 r. (rejestracja może zostać przedłużona w wypadku wolnych miejsc).:

Zgłoś się - woj. mazowieckie     Zgłoś się - woj. świętokrzyskie

 

Projekt jest ograniczony do dwóch województw. Pracownicy szkół z innych regionów Polski nie mają możliwości wzięcia w nim udziału.

Po poprawnym wypełnieniu Formularza, otrzymają Państwo e-mail potwierdzający wpłynięcie zgłoszenia. 

! Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.

! W ciągu kolejnych kilku dni otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem zakwalifikowania się do projektu oraz instrukcję rejestracji na studia podyploowe na uczelni wyższej.

! O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

W przyadku trudności z rejestracją prosimy o kontakt z koordynatorem Projektu

 tel. +48 (22) 875 85 40

alo@ceo.org.pl