Informacje praktyczne

 
UCZESTNIK ALO SUS:
 • uczestniczy w trzech 3-dniowych zjazdach stacjonarnych – od lutego 2018 do września 2018
 • bierze udział 28 godzinach indywidualnego wsparcia udzielonego przez doradcę – od października 2018 do listopada 2019
 • uczestniczy w dobrowolnych spotkaniach sieci współpracy sprofilowanych osobno dla dyrektorów i wicedyrektorów, kierowników świetlic i kierowników zespołów przedmiotowych – od października 2018 do listopada 2019
 • uczestniczy w interaktywnym kursie internetowym wspierającym proces nabywania nowych kwalifikacji przez cały czas trwania studiów – od lutego 2018 do listopada 2019.
 • przeprowadza diagnozy potrzeb rozwojowych reprezentowanej przez siebie placówki
 • przygotowuje i przekazuje CEO plan wspomagania reprezentowanej przez siebie placówki do 15 listopada 2018 r.
 • przeprowadza proces wspomagania reprezentowanej przez siebie placówki do 1 października 2019 r. 

 

W RAMACH ALO SUS ZAPEWNIAMY:

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

 • opiekę koordynatora projektu ALO SUS i opiekuna akademickiego
 • bezpłatny nocleg i całodzienne wyżywienie w hotelach *** (gwarantowany dla uczestników mieszkających w innych miejscowościach niż te, w których zlokalizowane są szkolenia)
 • dostęp do materiałów warsztatowych i bezpłatnego kursu internetowego
 • szeroki wybór terminów szkoleń i lokalizacji.

 

 

 • opiekę koordynatora projektu ALO SUS i opiekuna akademickiego
 • bezpłatny nocleg i całodzienne wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej w sąsiedztwie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (gwarantowany dla uczestników mieszkających w innych miejscowościach niż te, w których zlokalizowane są szkolenia)
 • bezpłatny transport z dworca PKP Kielce do Wólki Milanowskiej oraz z powrotem przed i po zakończeniu szkoleń
 • dostęp do materiałów warsztatowych i bezpłatnego kursu internetowego
 • szeroki wybór terminów szkoleń.

 

TERMINY ZJAZDÓW:

 • studia trwają 3 semestry od lutego 2018 r. do listopada 2019 r.
 • Uwaga! Nie gwarantujemy uruchomienia wszystkich grup szkoleniowych opisanych w aktualnej wersji harmonogramu. Grupy obecnie nieotwarte i dedykowane dla uczestników pełniących jedną funkcję (np. dyrektorów) mogą zostać zamienione na grupy dedykowane innym grupom uczestników (np. kierownikom świetlic) jeśli zapotrzebowanie na wsparcie osób pełniących te funkcje okaże się większe.

 • Rejestracja do grup rozpoczynających zjazdy szkoleniowe po 22 marca 2018 r. zostanie otwarta później.

 

Zgłoś się - woj. mazowieckie     Zgłoś się - woj. świętokrzyskie

 

HARMONOGRAM WSPARCIA

 

 

BROSZURY INFORMACYJNE

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli        przewodniczący zespołów przedmiotowych      kierownicy świetlic