Harmonogram Wsparcia

 

ETAP SZKOLENIOWY ETAP DORADZTWA
województwo mazowieckie województwo mazowieckie
województwo świętokrzyskie województwo świętokrzyskie
etap zakończony Na etapie doradztwa na bieżąco trwa indywidualne wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi przez doradcę. Rodzaje i daty realizacji indywidualnego wsparcia zdalnego ustalane są regularnie między uczestnikiem a jego doradcą, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika.